Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngày 5/2, tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên thuộc xã Phước Vinh (Ninh Phước), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023. Dự chủ trì có Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc trồng xanh và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn của việc thực hiện lời Bác Hồ về trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo phong trào sâu rộng, rộng khắp trong toàn quân; tổ chức phát động “Tết trồng cây” phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả.

Đại tá Lưu Xuân Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trồng cây tại lễ phát động.

Sau lễ phát động, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB896 đã tiến hành trồng 3.000 cây xanh trên thao trường huấn luyện dự bị động viên. Theo kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh phấn đấu đạt chỉ tiêu trồng 10.000 cây xanh trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.