Tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công tại các công trình xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động (ATLĐ) trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc triển khai thực hiện nội dung trên.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cương quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trình, công trường xây dựng có nguy cơ mất an toàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng. Mặt khác, phải bố trí đầy đủ nguồn lực, đảm bảo kinh phí theo quy định cho công tác đảm bảo ATLĐ tại công trường.

Đặc biệt, UBND tỉnh đề nghị các chủ thể có liên quan phải nghiêm túc thực hiện đúng, đủ các yêu cầu đối với công trường xây dựng theo quy định tại Điều 109 Luật Xây dựng năm 2014. Công trình đang thi công phải được rào chắn để ngăn ngừa xâm nhập trái phép. Trường hợp công trường nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa có thể sử dụng biển cảnh báo cấm xâm nhập nhưng phải bố trí người làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh báo và kiểm soát ra, vào. Lưu ý để đảm bảo an toàn cho người bên ngoài công trường, phải xác định vùng nguy hiểm để rào chắn theo quy định. Không cho phép người không có nhiệm vụ vào trong công trường (kể cả khu vực chỗ ở tạm trong công trường). Trường hợp có người đến làm việc, tham quan công trường thì họ chỉ được đến đúng nơi đã được chấp thuận, phải sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp, tuân thủ nội quy công trường và hướng dẫn của người có thẩm quyền. Người có thẩm quyền là người được chủ đầu tư hoặc người sử dụng lao động phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người đến làm việc (hoặc tham quan) và an ninh của công trường. Các nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, trong đó có các biện pháp kỹ thuật an toàn đối với hố đào sâu (hố cọc, móng…) đang thi công để tránh người bị rơi ngã, tai nạn; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng tại công trường.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng lưu ý tăng cường công tác quản lý công trường trong giai đoạn nghỉ, ngừng thi công đảm bảo tuân thủ quy định, đặc biệt trong các kỳ nghỉ dài vào các ngày lễ, tết, công trình ngừng thi công.