Bác Ái: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Phát huy những kết quả đạt được, ngay từ những ngày đầu xuân mới 2023, huyện Bác Ái chỉ đạo các phòng, ban, các xã nhanh chóng bắt tay vào công việc, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm.

Đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái cho biết: Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, Huyện ủy lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng tháng, quý. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cầu hạ tầng KT-XH; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 10%; diện tích gieo trồng 11.500 ha. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư chọn lọc tập trung vào các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo; tập trung phát triển trồng trọt, chăn nuôi gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình thuộc kế hoạch năm 2022; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng, thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả và chỉ đạo tập trung giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn giao... Trên tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình, xây dựng đồng bộ kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, phát động các phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội. Trong hoạt động sản xuất, cán bộ nông nghiệp về tận cơ sở động viên, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng, tạo không khí lao động sôi nổi ngay từ đầu xuân mới.

Mô hình trồng bưởi da xanh giúp kinh tế nhiều gia đình ở huyện miền núi Bác Ái ngày càng phát triển đi lên.

Những ngày này, trên cánh đồng lúa ở các thôn Tà Lú 1, Tà Lú 2, xã Phước Đại, không khí lao động của bà con diễn ra nhộn nhịp. Anh Chamaléa Ngôi, cho biết: Năm nay lượng nước ở các hồ rất dồi dào nên thuận lợi cho trồng trọt và chăn nuôi, sau khi thu hoạch lúa vụ mùa 2022, nông dân tranh thủ cày đất xuống giống vụ đông - xuân 2022-2023 kịp thời vụ. Hiện nay, bà con đang tập trung bám đồng chăm sóc lúa với hy vọng có một mùa vụ bội thu. Đồng chí Chamaléa Ong, Chủ tịch UBND xã Phước Đại, cho biết: Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, ngay từ những ngày đầu xuân mới xã đề ra nhiều giải pháp, phân công nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể thống nhất kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Chỉ đạo Hội Nông dân bám sát cơ sở kịp thời hướng dẫn nông dân chăm sóc các loại cây trồng, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, cố gắng, nỗ lực của nhân dân sẽ tạo động lực quan trọng để huyện miền núi Bác Ái hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.