“Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” đưa Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững

Nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão 2023, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những định hướng lớn năm 2023.

* Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong năm 2022?

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của Trung ương; sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã kịp thời khắc phục những khó khăn, thách thức; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đạt được kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định, có bước phục hồi và phát triển trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Sản xuất các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực phục hồi và tăng trưởng khá. Dịch vụ, thương mại và du lịch có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng cho phục hồi, phát triển kinh tế. Thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch; chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh; các dự án trọng điểm, động lực được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ (Cảng tổng hợp Cà Ná, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, đường kết nối cao tốc...).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm công trình
Cảng biển tổng hợp Cà Ná, huyện Thuận Nam (tháng 4/2022). Ảnh: V.Nỷ

Văn hóa - xã hội tiếp tục có tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện tốt hơn; công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh được tổ chức trang trọng, phấn khởi, tự hào, sâu sắc, ấn tượng, tạo sự lan tỏa cả trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tháng 4/2022, tỉnh đã tổ chức sự kiện 30 năm Ngày tái lập tỉnh trong sự hân hoan, tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, công tác diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo với tinh thần đổi mới, chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn nên đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo triển khai cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chuyên đề. Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương lớn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung triển khai; chú trọng đôn đốc việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra... Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động của HĐND, UBND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng một bước hiệu lực, hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu năm 2022 đề ra. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể có đổi mới và đạt kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân.

Tuyến đường 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) treo cờ hoa rực rỡ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng tỉnh nhà ngày càng đổi mới và phát triển.Ảnh: Văn Nỷ

Những kết quả mà Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh đạt được trong năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, cố gắng, nỗ lực của toàn đảng bộ và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong tỉnh; tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong xã hội để Ninh Thuận bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

* Phóng viên: Năm 2023 được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh sẽ tập trung thực hiện nhằm phát triển Ninh Thuận trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng?

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Năm 2023, là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề tăng tốc thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình và những khó khăn, thách thức mới, lớn hơn trong năm 2023, nhất là những biến động của kinh tế thế giới, những thách thức, rủi ro tác động đến tình hình trong nước; một số cơ chế, chính sách, nhất là giá điện, quy hoạch điện, đất đai sẽ tác động đến tiến độ triển khai các dự án khu đô thị, du lịch, kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp..., làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2023, tỉnh đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cao; tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10-11%; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 28-29%; công nghiệp - xây dựng chiếm 39-40%; dịch vụ 32-33%. Tăng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 3.658 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 22.200 tỷ đồng; tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP 41%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm từ 1,5-2%; kết nạp từ 800-850 đảng viên mới...

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục ưu tiên phục hồi và giữ vững ổn định, kiên trì, kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững; kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; tập trung trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, đồng thời phát triển một số dịch vụ gắn với chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện kết cầu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực trọng điểm, tạo ra đột phá mới. Tập trung ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực trọng điểm, đột phá, còn dư địa gắn với củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về chính sách đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường đầu tư, quy hoạch... Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH nhanh và bền vững. Tiếp tục tranh thủ hiệu quả sự hỗ trợ của Trung ương, trọng tâm là thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh theo Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ; ưu tiên đầu tư hạ tầng cấp thiết, trọng điểm. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Cơ sở hạ tầng đô thị Tp.Phan Rang-Tháp Chàm ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Văn Nỷ

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết phát triển kinh tế đô thị, xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch xây dựng. Triển khai các chương trình, đề án về phát triển nhà ở, đô thị, khu dân cư, kinh tế đô thị; khởi công một số khu đô thị mới... phát triển mạnh thị trường bất động sản; thực hiện tốt chính sách nhà ở xã hội. Thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là hoàn thiện hạ tầng, cơ sở dữ liệu đa ngành, tích hợp, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế số, tham gia đầu tư quá trình chuyển đổi số.

Ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, cấp bách, quy mô lớn, chương trình phục hồi phát triển KT-XH và 3 chương trình mục tiêu quốc gia... Thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế; đẩy nhanh xúc tiến đầu tư các dự án vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các dự án công nghiệp ven biển, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp...; đẩy nhanh tiến độ bổ sung Quy hoạch cảng hàng không Thành Sơn và kêu gọi đầu tư giai đoạn 1. Triển khai hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, cấp bách. Triển khai hiệu quả Nghị quyết về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, chính sách người có công, trợ giúp xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, giáo dục, tạo thành quyết tâm, ý chí phát triển vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy các cấp, nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023. Thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định những điều đảng viên không được làm; chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên gắn với tăng cường quản lý đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ cương, kỷ luật của Đảng; công tác dân vận. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

* Phóng viên: Nhân dịp xuân về, Tết đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có lời gì gửi gắm đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà?

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, với niềm tin mới, khí thế mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, hành động quyết liệt, linh hoạt, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh nhà và con em Ninh Thuận đang sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài và ngoài tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp đón Tết vui tươi, mạnh khỏe, bình an, an toàn; năm mới thắng lợi mới.

* Phóng viên: Cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành cho Báo Ninh Thuận cuộc phỏng vấn này!