Bàu Trúc quê mình

Hôm nay về Bàu Trúc

Ngỡ ngàng bao đổi thay

Xóm làng khoe sắc mới

Cuộc sống thêm đủ đầy.

Ngày rộn ràng Bàu Trúc

Lưu luyến khách tham quan

Mẹ thổi hồn cho đất

Em thơ hát ca vang.

Đêm bình yên Bàu Trúc

Lặng trồi xứ Nú Lăng *

Thẩm sâu trong ký ức

Tổ nghề PoKlong Chanh.

Khói lam chiều Bàu Trúc

Bảng lảng trắng mây trôi

Lửa lò nung đỏ rực

Nhuộm hồng non góc trời.

Nghệ thuật gốm Bàu Trúc

Bảo tồn và phát huy

Giữ cốt hồn dân tộc

Sáng tạo giàu tư duy.

Bàu Trúc ơi Bàu Trúc

Làng nghề cổ nghĩa nhân

Đồng lòng cùng chung sức

Trường tồn văn hóa Chăm!

(*) Tên xứ đồng vùng nguyên liệu

sản xuất gốm Bàu Trúc.