Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 7/12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2022, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ năm 2023.

Theo đánh giá, trong năm 2022, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, nổi bật: Chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. Lãnh đạo triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp công tác Biên phòng, công tác sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tích cực chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới (KVBG) biển của tỉnh.

Đồng chí Vũ Đình Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá triển khai chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ công tác Biên phòng; tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật về xây dựng quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Tập trung xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.