UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm: Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022

Ngày 30/11, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của Tp.Phan Rang-Tháp Chàm triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn các sự kiện, ngày lễ lớn của địa phương... Đến nay, kiện toàn 70 đầu mối dân quân tự vệ và 11 đầu mối dự bị động viên. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các địa phương đạt yêu cầu. Thực hiện kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện và giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu được giao.

UBND T.p Phan Rang-Tháp Chàm khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.

Trong năm 2023, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác quân sự- quốc phòng, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện công tác giao quân năm 2023, phấn đấu giao đủ 100% quân theo chỉ tiêu tỉnh giao. Tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tại hội nghị, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm khen thưởng cho 5 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự- quốc phòng địa phương năm 2022. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng thưởng danh hiệu thi đua cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.