Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Chương trình “Đồng hành cùng thanh niên (TN) khởi nghiệp, lập nghiệp” được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ, tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng. Từ phong trào, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) mạnh dạn, tự tin vững bước trên con đường phát triển kinh tế, dựng xây quê hương giàu đẹp.

Xác định đồng hành cùng TN khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, hằng năm, Tỉnh đoàn đều xây dựng kế hoạch để triển khai đến các huyện, thành đoàn thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức của ĐVTN về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, lập nghiệp. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các diễn đàn TN khởi nghiệp, lập nghiệp; diễn đàn học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp; tại các diễn đàn đã mời những chuyên gia, những nhà đầu tư, doanh nhân khởi nghiệp thành công, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham dự, chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm, những bài học của các doanh nhân trẻ trong quá trình khởi nghiệp; những chủ trương đầu tư, chính sách về phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời giải đáp thắc mắc, khó khăn cho TN trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp.

Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho TN được Đoàn các cấp quan tâm, tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của TN và xã hội về học nghề, lập nghiệp; phối hợp, lồng ghép tổ chức các điểm tư vấn, đào tạo nghề, việc làm và xuất khẩu lao động cho TN, “Tư vấn mùa thi và định hướng nghề nghiệp” cho HSSV tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; phối hợp mở lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ; tích cực hỗ trợ TN tìm kiếm việc làm sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn 2017-2022, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 81.445 lượt TN, HSSV, phối hợp giới thiệu việc làm cho 38.535 TN; phối hợp tổ chức 213 lớp đào tạo nghề cho 11.407 học viên; tổ chức 81 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 2.998 ĐVTN; hỗ trợ 3.969 hộ gia đình TN vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Tổng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay đạt 513,181 tỷ đồng, trong đó các nguồn vốn vay hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đạt tổng dư nợ 420,29 tỷ đồng.

Các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ TN, HSSV khởi nghiệp được tổ chức đa dạng với nhiều hình thức. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp; các cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong TN được tổ chức định kỳ hằng năm; tổ chức tập huấn phát triển dự án ngay trên nền các ý tưởng của ĐVTN đề xuất nhằm hỗ trợ hoàn thiện dự án khởi nghiệp; tập huấn sâu về các điều kiện để khởi nghiệp thành công giúp ĐVTN, HSSV hình thành ý tưởng, dự án và phát triển ý tưởng, dự án thành hiện thực thông qua việc hỗ trợ kiến thức, kỹ năng, nguồn vốn. Toàn Đoàn đã phối hợp tổ chức 44 hoạt động, tập huấn tuyên truyền, tư vấn, khởi nghiệp, lập nghiệp cho 6.896 lượt ĐVTN; đã hỗ trợ vốn vay tín dụng cho 47 dự án, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế của ĐVTN với tổng số tiền hơn 1,85 tỷ đồng. Từ phong trào đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của ĐVTN. Phong trào đã góp phần cổ vũ, định hướng và hỗ trợ TN vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp. Qua đó đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền và thực hiện thắng lợi đề án xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh hướng tới xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.

Với mục tiêu “Nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Ninh Thuận, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển trên cơ sở khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) giai đoạn 2020-2030. Góp phần phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và của cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Anh Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Để thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và phát huy vai trò của ĐVTN trong việc phát triển KT-XH tại địa phương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4931/KH-UBND triển khai Chương trình “Hỗ trợ TN khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030. Qua kế hoạch nhằm hỗ trợ, cổ vũ, khuyến khích TN xây dựng tinh thần khởi nghiệp; từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho TN thi đua sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp. Phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ thi đua sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, tham gia phát triển KT-XH, xây dựng quê hương, đất nước. UBND tỉnh giao Tỉnh đoàn phối với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ cho ĐVTN phát triển rộng rãi các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao; duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình, tổ hợp tác TN làm ăn có hiệu quả; đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên ổn định cuộc sống; kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình, cách làm hay, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, chủ động làm tốt vai trò cầu nối TN với các doanh nghiệp, các công ty tuyển dụng để tăng cơ hội việc làm, cơ hội lập thân, lập nghiệp cho ĐVTN. Vận động ĐVTN chủ động tự tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp, góp vốn và liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tạo phong trào thi đua sôi nổi, xứng đáng với vai trò là lực lượng xung kích, tiên phong trong các phong trào cách mạng tại địa phương.