Thuận Bắc: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nông thôn, miền núi

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nông thôn, miền núi tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn đến năm 2015 và những năm tiếp theo đã tạo bước chuyển biến rõ nét ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đảm bảo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và có tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Chủ trương xây dựng nông thôn mới được quán triệt và triển khai tương đối tập trung. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần làm cho diện mạo nông thôn, miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện.

Bà con Raglai huyện Thuận Bắc trồng mì cao sản cho thu nhập ổn định. Ảnh: Hồng Lâm

Đảng bộ huyện Thuận Bắc hiện có 36 TCCSĐ, với 1.132 đảng viên (ĐV). Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc đã ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Qua triển khai quán triệt, thực hiện nghị quyết, các đảng ủy xã, chi bộ thôn đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở nông thôn, miền núi. Cán bộ, ĐV đã có chuyển biến rõ nét về tư tưởng, hành động, xác định rõ trách nhiệm, vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao và có sự đồng thuận cao đối với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 10-NQ/TU.

Với mục tiêu từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, trong những năm qua, Đảng bộ xã Phước Kháng luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh để tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, tạo động lực đẩy nhanh quá trình giảm nghèo tại địa phương. Khai thác tiềm năng, lợi thế vùng núi, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, qua đó hình thành các vùng trồng cây ăn trái tập trung có giá trị kinh tế cao, nhất là cây chuối sứ đã phủ xanh đất trống đồi trọc, với diện tích khoảng 200 ha.

Sự chuyển biện rõ nét đáng kể trong thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU đó là chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, chế độ sinh hoạt chi bộ được duy trì nền nếp hơn, đã có những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ. Ở Chi bộ thôn Động Thông (xã Phước Chiến) các buổi sinh hoạt định kỳ tuân thủ quy trình sinh hoạt theo hướng dẫn, thể hiện qua việc ghi chép trong sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ đều đảm bảo các nội dung theo yêu cầu. Công tác điều hành của đồng chí Bí thư Chi bộ chủ trì đảm bảo khoa học và thể hiện được đầy đủ quy trình, nội dung quy định. Chi bộ mở rộng và phát huy dân chủ, tạo được không khí cởi mở để mọi cán bộ, ĐV bày tỏ chính kiến, nguyện vọng. Qua sinh hoạt, đã kịp thời biểu dương những đồng chí ĐV tích cực gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ, có thành tích và giúp đỡ, giáo dục những ĐV có thiếu sót, khuyết điểm.

Đồng chí Vũ Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thuận Bắc, cho biết: Đạt được kết quả trên là có sự quan tâm sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn các xã; phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách chi bộ thôn trực thuộc đảng ủy các xã để tham gia sinh hoạt định kỳ cùng chi bộ; hỗ trợ thông báo định hướng về công tác chính trị, tư tưởng cho chi bộ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đồng chí được phân công dự sinh hoạt phải thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chi bộ chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng; hướng dẫn chi bộ duy trì thời gian, thực hiện tốt quy trình, nội dung, tính chất của mỗi buổi sinh hoạt theo đúng hướng dẫn của trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Có thể nói, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, hệ thống chính trị cơ sở ở huyện Thuận Bắc đã từng bước được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cấp xã, thôn đã không ngừng nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Đảng bộ huyện Thuận Bắc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp quần chúng của Mặt trận, các đoàn thể ở nông thôn, miền núi. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển ĐV ở các địa bàn thôn, nơi có ít ĐV, quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong lực lượng dân quân tự vệ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tổ chức đảng và ĐV trong nhiệm vụ xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của ĐV theo quy định Điều lệ Đảng. Phấn đấu hằng năm có trên 85% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 85% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước, trong đó không có TCCSĐ và ĐV bị xem xét xử lý kỷ luật.