Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,6 triệu đồng/tháng

Trong quý III và 9 tháng năm 2022, kinh tế Việt Nam đã đạt được kết quả tăng trưởng cao (13,67%), là một trong hai quốc gia đạt được tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới.

Phát biểu tại họp báo thông tin về tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng năm nay tổ chức sáng 6/10, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, trong quý III và 9 tháng năm 2022, kinh tế Việt Nam đã đạt được kết quả tăng trưởng cao (13,67%), là một trong hai quốc gia đạt được tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới; xuất nhập khẩu tăng 15,1%; các hoạt động sản xuất kinh doanh đang lấy lại đà tăng trưởng; chính sách phục hồi kinh tế của Chính phủ đã và đang phát huy hiệu quả… Do vậy, đã góp phần giúp thị trường lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc "xanh hóa", ngành dệt may được cho là sẽ có lợi thế hơn khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh tư liệu: TTXVN

Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động quý III năm 2022 chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 0,1%, tương ứng tăng khoảng 1,6 triệu đồng. 9 tháng năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động là 6,6 triệu đồng, tăng 12,4%, tương ứng tăng 727 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2021. Còn so với cùng kỳ năm 2019, khi dịch COVID-19 chưa xuất hiện thì tăng 11,8%, tương ứng tăng 693 nghìn đồng.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta tiếp tục đà khởi sắc, thị trường lao động quý III/2022 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý III/2022 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt lao động trong cả ba khu vực kinh tế đều tăng lên so với quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động cho biết, 9 tháng qua, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong 9 tháng năm 2022 đạt 51,6 triệu người, cao hơn 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 19,2 triệu người, chiếm 37,2 phần trăm; lực lượng lao động nữ đạt 24,1 triệu người, chiếm 46,8% lực lượng lao động của cả nước.

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong 9 tháng năm 2022 là 50,5 triệu người, tăng 1,5 triệu người so với 9 tháng năm 2021. Số lao động có việc làm ghi nhận tăng ở cả khu vực thành thị và nông thôn cũng như ở nam giới và nữ giới, tuy nhiên sự tăng lên này chủ yếu ở khu vực thành thị và ở nam giới, số lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 18,7 triệu người, tăng 1,1 triệu người và ở nam giới là 26,8 triệu người, tăng 806,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Thiếu việc làm trong độ tuổi 9 tháng năm 2022 là gần 1,03 triệu người, giảm 293 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 9 tháng năm 2022 là 2,29%, giảm 0,77 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn (tương ứng là 1,75% và 2,63%).

Đối với thu nhập bình quân của người lao động, 9 tháng qua, lao động nam có thu nhập bình quân là 7,5 triệu đồng, cao hơn 1,36 lần mức thu nhập bình quân của lao động nữ (5,5 triệu đồng). Lao động làm việc tại khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân cao hơn 1,40 lần mức thu nhập bình quân của lao động làm việc tại khu vực nông thôn (8 triệu đồng so với 5,7 triệu đồng).

Thu nhập bình quân của người lao động tăng khá ở cả ba khu vực kinh tế. Trong đó, thu nhập của người lao động tăng mạnh nhất ở khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 13,7% so với 9 tháng năm 2021, tương ứng tăng khoảng 901 nghìn đồng, tiếp đến lao động làm việc trong khu vực dịch vụ tăng 11,5%, tương ứng tăng 805 nghìn đồng. Lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng thu nhập bình quân thấp nhất, tăng 7,6%, tương ứng tăng 271 nghìn đồng.

Đặc biệt, Tổng cục Thống kê cho biết số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2022 là gần 1,08 triệu người, giảm 251 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2022 là 2,35%, giảm 0,64 điểm phần trăm. Số thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp 9 tháng năm 2022 là khoảng 413,0 nghìn người, chiếm 37,5% tổng số người thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong 9 tháng năm 2022 là 7,86%, giảm 0,04 điểm phần trăm. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,65%, giảm 1,14 điểm phần trăm.

Theo TTXVN/Báo Tin tức