Thực hiện nghiêm các quy định trong kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người

Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người trên địa bàn tỉnh, ngày 3/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4287/UBNDTCDNC gửi Công an tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người tại địa phương.

Theo đó, Công an tỉnh được giao làm cơ quan đầu mối, chủ trì cùng với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), PCCC tại các CSKD dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người; thực hiện có hiệu quả Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thời gian qua (Công văn số 3416/UBND-TCDNC ngày 5/8/2022; Công văn số 1705/UBND-TCDNC ngày 22/4/2022; Công văn số 3528/UBND-TCDNC ngày 15/8/2022, Công văn số 3899/UBND-TCDNC ngày 7/9/2022, Công văn số 3987/UBND-TCDNC ngày 14/9/2022...). Trong đó, tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC, đảm bảo ANTT.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, các kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân. Tổ chức hướng dẫn thực tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH tại các CSKD dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người,... để chủ động phòng ngừa và triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Yêu cầu 100% CSKD dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt...); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác PCCC tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: M.Phương

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức Đoàn liên ngành các cấp khẩn trương triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người; kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, nhất là điều kiện về PCCC; xử phạt nghiêm đối với các CSKD dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người vi phạm quy định của pháp luật.

Các sở: Công Thương chủ trì, tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Thuận có các giải pháp quản lý an toàn điện tại các CSKD dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người; tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại CSKD dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người. Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các CSKD dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người trước khi cấp phép xây dựng phải được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại CSKD dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận và các đơn vị thông tin truyền thông trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân.

Đối với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, các cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người trên địa bàn quản lý, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC, đảm bảo ANTT. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chức năng địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người. Có chế tài xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu trên địa bàn nếu để CSKD karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người không đủ điều kiện, hoạt động không phép. Yêu cầu 100% CSKD dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lối lên mái, thang dây, ống tụt...); hệ thống thông gió, hút khói,... Chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh.