Đoàn kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngày 30/9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ tỉnh.

Thời gian qua, công tác CCHC được LĐLĐ tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phong trào thi đua nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công đoàn về ý nghĩa công tác CCHC, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành hoạt động của công đoàn các cấp được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là việc sử dụng các phần mềm trong quy trình tiếp nhận, phân phát, xử lý, tham mưu, xây dựng, ban hành và lưu trữ văn bản. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở được thực hiện thường xuyên tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động về công tác CCHC.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả đạt được trong công tác CCHC của LĐLĐ tỉnh thời gian qua. Yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng CCHC. Lưu ý nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo CCHC của tổ chức công đoàn bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác chỉ đạo có sự phân cấp, phân quyền hợp lý. Thường xuyên có sự kiểm tra, đánh giá kết quả chỉ đạo và việc triển khai thực hiện CCHC ở công đoàn các cấp. Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bảo đảm rõ ràng, đơn giản, thuận lợi. Quan tâm chấn chỉnh, đổi mới phương pháp, phong cách lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công đoàn với phương châm: Khoa học, đoàn kết, dân chủ, trọng dân, gần dân, cầu thị...