Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh:

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng các loại chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thuỷ sản trái phép trên địa bàn tỉnh

Ngày 23-5, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng các loại chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thuỷ sản trái phép trên địa bàn tỉnh

Sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản là hành động huỷ diệt nguồn lợi, phá huỷ sinh cảnh và gây ô nhiểm môi trường sống của các loài thuỷ sản, nguy hiểm đến tính mạng người và gây thiệt hại tài sản. Trong những năm qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ chủ quản và Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản và đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vì lợi ích trước mắt một bộ phận ngư dân ở các địa phương vẫn lén lút sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản. Tính từ năm 2006-2010, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện, tịch thu và xử lý 98 trường hợp sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản mang tính huỷ diệt gây bức xúc trong nhân dân.

Để ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thuỷ sản, bảo vệ tính mạng cho con người, bảo vệ môi trường và ngăn chặn hành vi huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản tại các vùng nước ven biển, đầm vịnh và vùng nước nội đồng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt Luật Thuỷ sản, Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ đến tận người dân; chấn chỉnh và ngăn chặn có hiệu quả tiến đến chấm dứt tệ nạn sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản, cấm các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sản suất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng các loại chất nổ, chất độc, bộ kích điện để khai thác thuỷ sản tại các vùng nước (trừ việc sử dụng bộ kích điện để thu hoạch toàn bộ thuỷ sản trong các ao nuôi), các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công Thương và các đơn vị được phép sử dụng vật liệu nổ, hoá chất, chất độc có trách nhiệm quản lý nghiêm ngặt, không để thất thoát ra ngoài thị trường dưới mọi hình thức các nguồn chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, chất độc theo quy định của nhà nước.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp với lực lượng Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, kiểm soát, truy quét định kỳ hoặc những lúc cao điểm để ngăn chặn, kiên quyết xử lý các đối tượng sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại chất nổ, chất độc, xung điện theo quy định của pháp luật.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp:

- Triển khai thực hiện Luật Thuỷ sản và các quy định về cấm sử dụng chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thuỷ sản.

- Trong tháng 6 năm 2011 tham mưu tổ chức củng cố lại Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của tỉnh về việc chống sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản;

- Chỉ đạo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; chủ động phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển; quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá trước khi rời bến đi sản xuất trên biển. Truy quét, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định hiện hành các trường hợp sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản, kể các các sản phẩm thuỷ sản khai thác bằng phương tiện này;

- Chỉ đạo các Chi cục chuyên ngành và Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư xây dựng và triển khai các mô hình khai thác và nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững tại các xã phường, thị trấn ven biển và ven đầm Nại.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Lập kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, các lực lượng chức năng, đoàn thể ở địa phương và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các quy định của phát luật và đấu tranh, tố giác các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ;

- Chỉ đạo lực lượng chức năng có kế hoạch và chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, các lực lượng có liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn có hiệu quả, xử lý kịp thời các vụ vi phạm về sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản. Đồng thời lập kế hoạch triệt phá tận gốc các hành động vi phạm pháp luật nêu trên;

- Chỉ đạo tổ chức điều tra nắm bắt, phân loại đối tượng, thành phần thường xuyên hoạt động khai thác thuỷ sản trái phép bằng chất nổ, chất độc, xung điện để chỉ đạo các phòng ban chức năng, chính quyền xã phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, Đoàn thể cơ sở động viên, tuyên truyền và hỗ trợ họ chuyển đổi nghề nghiệp hợp pháp để ổn định cuộc sống lâu dài;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường thị trấn triển khai thường xuyên nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát xử lý các vi phạm về sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản. Chú trọng ngăn chặn triệt để để việc sử dụng xung điện để khai thác thuỷ sản ở các vùng nước nội đồng; đồng thời xây dựng và nhân rộng các Tổ nhân dân tự quản Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hoạt động có hiệu quả.

6. Sở Tài chính có trách nhiệm hàng năm cân đối kế hoạch cấp đầy đủ kinh phí cho lực lượng Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc để tố chức hoạt động thanh kiểm tra việc sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện đê khai thác thuỷ sản.

7. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Thuỷ sản, nội dụng chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát hình và đăng tải các phóng sự về tác hại của việc sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản nhằm nâng cao trách nhiệm và nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản là trách nhiệm của toàn dân.

8. Các tổ chức Hội, đoàn thể theo chức năng, trách nhiệm của mình tăng cường phối hợp, vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân tích tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; nêu cao tinh thần đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất, buon bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản.

9. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các Ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tham gia xây dựng và cho vay các chương trình, dự án, đề án giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và các dự án hỗ trợ chuyển đổi nghề mới cho nhân dân phù hợp với điều kiện từng địa phương, nhất là giải quyết cho đối tượng là hộ nghèo sống dựa vào nghề khai thác thuỷ sản có sử dụng phương tiện nằm trong danh mục cấm.

10. Ban Chỉ đạo chống chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thuỷ sản tỉnh có trách nhiệm xây dựng quy chế chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chống sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản và tổ chức triển khai chỉ thị này đạt hiệu quả.

11. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 24/5/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc cấm sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện và phương pháp có tính huỷ diệt khác để khai thác thuỷ sản.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo kịp thời các công việc đạt kết quả tốt.