Ninh Phước: Những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất đai

Xác định đất đai là một trong những nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Ninh Phước thường xuyên quan tâm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Xác định đất đai là một trong những nguồn lực quan trọng cho sự phát triển KT-XH của địa phương, huyện Ninh Phước thường xuyên quan tâm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Theo đó, hằng năm huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực đất đai; hướng dẫn thi hành Luật Đất đai theo thẩm quyền. Cùng với đó, huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý đất đai (QLĐĐ); tập trung lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với địa chính xã thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đất đai, tài nguyên khoáng sản; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền. Nhờ đó, đã từng bước khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển KT-XH ở địa phương.

Khu tái định cư thôn Long Bình, xã An Hải được đầu tư để hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất triển khai các dự án.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác QLĐĐ trên địa bàn huyện Ninh Phước đó là công tác đăng ký đất đai; lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân có quyền sử dụng đất, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương. Đến nay, 9/9 xã, thị trấn trên toàn huyện đã thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính. Việc kê khai đăng ký đất đai tại các xã, thị trấn đã thực hiện đạt kết quả cao về số thửa và diện tích đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã cấp GCNQSDĐ cho 319 hộ, với tổng diện tích 71,392 ha/370 thửa. Qua đó, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định, đặc biệt làm cơ sở giúp cho công tác QLĐĐ ngày càng chặt chẽ, thuận tiện.

Điểm đáng ghi nhận nữa là, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư luôn được huyện chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt. Qua đó, đã thông tin kịp thời các cơ chế, chính sách để người dân trên địa bàn biết và thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện các quyết định thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 291 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức để thực hiện các công trình, dự án với tổng diện tích đất thu hồi 0,7 ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ trên 11,8 tỷ đồng. Chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở gồm 11 trường hợp với diện tích 2.254 m2; chuyển từ đất nông nghiệp khác sang đất ở 2 trường hợp với diện tích 1.025 m2. Cùng với đó, công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm luật về đất đai được quan tâm đúng mức. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tiếp nhận 15 đơn tranh chấp và đơn kiến nghị, trong đó đã giải quyết 9 đơn đúng thẩm quyền và đúng trình tự theo quy định pháp luật. Đồng thời, xử phạt 24 vụ vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, với số tiền trên 197 triệu đồng; 17 vụ vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản, với số tiền trên 27 triệu đồng.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác QLĐĐ vẫn còn một số hạn chế như: Tình trạng khiếu nại, tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra; công tác thanh tra chưa được thực hiện thường xuyên; tình trạng sang nhượng đất đai chưa được xử lý kịp thời. Để thực hiện hiệu quả công tác QLĐĐ, thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác QLĐĐ trên địa bàn. Tập trung giải quyết các hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ đất nông nghiệp, đất ở và chứng nhận sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất tại các xã, thị trấn. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vụ tranh chấp đất đai. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bảo đảm an sinh cho người có đất bị thu hồi. Đẩy nhanh công tác thẩm tra hồ sơ và thẩm định các phương án về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trên địa bàn theo thẩm quyền. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực QLĐĐ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích tại các xã, thị trấn.