Ninh Sơn: Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với Nhân dân và cán bộ xã Lâm Sơn

Ngày 26-8, tại hội trường UBND xã Lâm Sơn, Huyện ủy Ninh Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với Nhân dân và cán bộ trên bàn xã. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đô, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn.

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại hội nghị đối thoại đã có 15 lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, về sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, các chế độ, chính sách xã hội, đời sống của Nhân dân… trên địa bàn xã.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cũng như các đề xuất giải pháp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi tại hội nghị đều được lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan chức năng làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đô, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân thực sự là cầu nối giũa các cơ quan Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được chia sẽ, phản ánh, đóng góp ý kiến, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp. Về những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao nhiệm vụ trực tiếp cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới và có báo cáo kết quả thực hiện để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong toàn xã.