Ra mắt mô hình “Doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”

Ngày 12-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Thuận Bắc tổ chức ra mắt mô hình “Doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” tại Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành.

Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành đóng trên địa bàn thôn Kiền Kiền 1, xã Lợi Hải, hoạt động ở lĩnh vực xử lý rác thải, sản xuất phân bón hữu cơ với hơn 400 công nhân tham gia lao động và sản xuất. Những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sản phẩm, lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến quyền lợi, đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động; công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) được duy trì thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành ký kết với chính quyền địa phương về triển khai thực hiện các nội dung về an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo Công ty đã phổ biến Quy chế làm việc và tổ chức ký cam kết thực hiện xây dựng mô hình “Doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” đối với các tổ trong đơn vị; ký kết với chính quyền địa phương về triển khai thực hiện các nội dung về ANTT trên địa bàn.

Việc ra mắt mô hình “Doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo; nâng cao trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp của cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty và chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT.