Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp-thủy sản của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đạt trên 445 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ, đạt 30,26% kế hoạch năm. Qua thống kê, tổng diện tích gieo trồng đạt 2.834,9ha, đạt 96,1% kế hoạch, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Trong đó diện tích cây lương thực 2.069,3ha, đạt năng suất bình quân 69,2 tạ/ha và sản lượng lương thực ước đạt 14.300,5 tấn; cây thực phẩm 651,3ha; cây hàng năm khác 114,3 ha; cây lâu năm 402,1ha (nho 160,7ha; táo 106,7ha và cây ăn quả 128,2ha). Riêng ngành thủy sản giảm do giá nhiên liệu tăng cao nên ngư dân ra khơi khai thác còn hạn chế, tổng sản lượng khai thác ước đạt 6.113,6 tấn hải sản các loại, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Năng lực tàu thuyền đảm bảo hoạt động khai thác hải sản trên biển; bao gồm 406 tàu thuyền với tổng công suất 98.728CV, bình quân 245,67CV/chiếc. Trong đó, phường Đông Hải 320 chiếc/68.494CV; Mỹ Đông 84 chiếc/29.364CV; Mỹ Hải có 2 chiếc/ 870 CV. Về nuôi trồng thủy sản, thực hiện thả nuôi 10 ha tôm thẻ ở Mỹ Đông, đã thu hoạch được 6,9 ha, năng suất bình quân 9,8 tấn/ha.

Ngư dân Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) khai thác hải sản đạt sảng lượng. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong tháng 7, toàn tỉnh có 14 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, với số vốn đăng ký 76,3 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, toàn tỉnh có 303 DN thành lập mới, với số vốn đăng ký 11.814,4 tỷ đồng, tăng 30,6% số DN và tăng 6,01 lần số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Nâng tổng số DN đang hoạt động 3.896 DN, với số vốn đăng ký 91.432,9 tỷ đồng. Số DN quay trở lại hoạt động tăng 49,3%... Ngành chuyên môn và địa phương đã hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn 11 hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nâng tổng số có 30 hộ kinh doanh được chuyển đổi thành DN. Riêng hoạt động hợp tác xã tiếp tục được duy trì và phát triển. Tính đến ngày 15-7, có 6 HTX được thành lập mới, gồm: HTX Đoàn Kết (Bác Ái); HTX Xây dựng và Dịch vụ tổng hợp Tân Thuận (Ninh Sơn); HTX Vận tải Taxi Star, HTX dịch vụ nông nghiệp Phước Mỹ (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm); HTX Thương mại- dịch vụ nông nghiệp sạch Lợi Hải (Thuận Bắc) và HTX Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Phước Hà (Thuận Nam); nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 97 HTX đang hoạt động.

* Trong tháng 7, UBND huyện Ninh Phước tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 và triển khai các công trình đầu tư năm 2022. Lũy kế đến nay đã quyết toán 35 công trình hoàn thành và xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 39 công trình. Đã giải ngân 16,139 tỷ đồng, đạt 31,2% kế hoạch phân bổ vốn, bao gồm: Vốn năm trước chuyển sang 4,751 tỷ đồng, đạt 100%; vốn cân đối ngân sách địa phương tỉnh phân cấp gần 9,5 tỷ đồng, đạt 26%; vốn cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ HTX 890 tỷ đồng đạt 80%; vốn ngân sách địa phương- hỗ trợ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 1,09 tỷ đồng, đạt 10%. Đã hoàn thành sửa chữa, nâng cấp 4,3 km tuyến đường Mông Đức đi Hậu Sanh.