Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nhằm xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trở thành vùng kinh tế động lực, có sức lan tỏa lớn để phát triển các vùng kinh tế khác trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững, tập trung ưu tiên phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo; cảng và dịch vụ cảng; nông nghiệp công nghệ cao; phát triển các ngành Công nghiệp thân thiện, không gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 5-8-2022, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân từ 18-19%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 40-45 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2025, GRDP bình quân/người đạt khoảng 130 triệu đồng; tỷ trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025 chiếm khoảng 28-29% GRDP của tỉnh; cơ cấu các ngành kinh tế: Nông nghiệp và thủy sản chiếm 24-25%; công nghiệp - xây dựng chiếm 57-58%; các ngành du lịch (DL), dịch vụ chiếm 18-19% vào năm 2025; tạo việc làm cho khoảng 77 nghìn người vào năm 2025. Định hướng đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 21-22%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 30-35 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030, GRDP bình quân/người đạt khoảng 300 triệu đồng; tỷ trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm 50%-51% GRDP của tỉnh; cơ cấu các ngành kinh tế: Nông nghiệp và thủy sản chiếm 11-12%; công nghiệp - xây dựng chiếm 64-65%; các ngành DL, dịch vụ chiếm 24-25% vào năm 2030; tạo việc làm cho khoảng 97 nghìn người vào năm 2030.

Điện gió BIM ở Phước Minh (Thuận Nam). Ảnh: V.Nỷ

Về nhiệm vụ trọng tâm, Đề án xác định: Đối với ngành công nghiệp - xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án điện gió, điện mặt trời đang triển khai, Cảng tổng hợp Cà Ná; thu hút, kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời, điện gió ngoài khơi theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VIII, nhất là hình thành tổ hợp Trung tâm điện khí LNG, các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến muối, sản phẩm sau muối, sản xuất xút-clo và PVC, chế biến thủy sản. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam để phát triển các ngành lắp ráp điện tử, tin học, các ngành nghề công nghệ cao, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí; sản xuất hàng tiêu dùng, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ lắp đầy 100%; phát triển KCN Cà Ná, Cụm công nghiệp Hiếu Thiện với các nhóm ngành công nghiệp sản xuất thiết bị phục vụ các ngành năng lượng tái tạo và năng lượng, công nghệ cơ khí, chế tạo, phát triển công nghiệp và các ngành chế biến muối và sản phẩm sau muối, hóa dược thân thiện, không gây ô nhiễm môi trường... phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ lắp đầy 70%; cảng cạn, khu logistic phục vụ cho các KCN, cụm công nghiệp của tỉnh và các tỉnh phía Nam. Quan tâm phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống.

Đối với các ngành thương mại - dịch vụ - DL: Tập trung phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, thế mạnh của vùng, tạo giá trị gia tăng cao, trọng tâm là logistic, dịch vụ cảng biển và dịch vụ hậu cần nghề cá và các dịch vụ phụ trợ khác. Hình thành và phát triển các trung tâm thương mại, các trung tâm dịch vụ hỗn hợp; phát triển siêu thị; phát triển Tổng kho xăng dầu khu vực Cảng tổng hợp Cà Ná quy mô 100.000 m3; Kho phân phối LNG cho các tỉnh Nam Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Phát triển đồng bộ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ DL, gắn với hình thành đô thị ven biển; hình thành các khu DL đẳng cấp cao, loại hình độc đáo với chất lượng dịch vụ tốt, có tính cạnh tranh cao; phát triển DL sinh thái, nghỉ dưỡng với các loại hình DL hiện đại, chuyên nghiệp. Đẩy mạnh liên kết, kết nối với các tuyến DL quốc gia, khu vực Đông Nam Bộ và miền Trung - Tây Nguyên.

Đối với các ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản: Tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với thị trường tiêu thụ, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển DL. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa, từng bước phát triển các vùng nuôi trồng tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh.

Về phát triển đô thị, sẽ hình thành các Khu đô thị mới Đầm Cà Ná, Khu đô thị phía Đông - Tây Quốc lộ 1A, Khu đô thị mới Phước Diêm, các đô thị trung tâm Phước Nam, Sơn Hải và Cà Ná theo hướng hiện đại, với tam giác phát triển là Phước Nam - Cà Ná - Sơn Hải, trong đó tập trung ưu tiên phát triển Khu đô thị Cà Ná, tạo động lực phát triển trong định hướng phát triển khu đô thị khu vực trọng điểm phía Nam. Triển khai xây dựng đô thị thông minh, trong đó ưu tiên các lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự an toàn xã hội, DL, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe. Phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách, lực lượng lao động và người dân trong vùng; nâng tỷ lệ diện tích sàn nhà ở bằng với bình quân cả tỉnh.

Về phát triển kết cấu hạ tầng, tập trung đầu tư hoàn thành các tuyến đường liên thông, kết nối với các tuyến Quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển; phối hợp đẩy nhanh tiến độ đường cao tốc Bắc - Nam, ưu tiên đầu tư hoàn thành tuyến đường nối từ đường cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ IA và Cảng biển Cà Ná, sớm hoàn thành đưa vào khai thác cảng biển nước sâu Cà Ná có trọng tải đến 300.000 DWT; nâng cấp các tuyến đường Văn Lâm - Sơn Hải, Quốc lộ 1A -

Phước Hà - Ma Nới, đường nối từ Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam đến KCN Cà Ná... Thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng nhà ga mới và tuyến đường sắt nối Cảng tổng hợp Cà Ná với đường sắt Thống Nhất tại ga Cà Ná mới theo Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kêu gọi, thu hút đầu tư các công trình phụ trợ khác, như cảng cạn và trung tâm logistics, trạm dừng nghỉ, bến xe, bãi đỗ xe.

Cùng với đó là việc tập trung đầu tư các công trình thủy lợi đảm bảo đồng bộ từ các công trình đầu mối đến hệ thống kênh chuyển nước; tập trung đầu tư, nâng cấp mạng lưới trường, lớp học theo hướng đạt chuẩn quốc gia; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nhân có tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các dự án trọng điểm và KCN. Hình thành và phát triển các tiểu vùng phù hợp tiềm năng, lợi thế từng vùng, gồm: (1) Tiểu vùng công nghiệp - năng lượng - cảng biển nằm trên địa bàn các xã Phước Nam, Phước Minh, Cà Ná và xã Phước Diêm, tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và phụ trợ; Năng lượng (điện mặt trời, điện gió ngoài khơi, điện khí LNG); cảng biển tổng hợp gắn với trung tâm logistic; cảng biển nước sâu gắn với kinh tế hàng hải; trung tâm nghề cá của vùng tại Cà Ná; (2) Tiểu vùng DL - dịch vụ phụ trợ nằm trên địa bàn xã Phước Dinh, Phước Diêm, Cà Ná tập trung phát triển các ngành DL biển, dịch vụ cảng biển và dịch vụ hậu cần nghề cá, vận tải biển; (3) Tiểu vùng nông nghiệp công nghệ cao tập trung phát triển sản xuất tôm giống ứng dụng công nghệ cao An Hải và vùng sản xuất tôm giống bố mẹ ứng dụng công nghệ cao Sơn Hải; (4) Tiểu vùng bảo tồn nằm trên địa bàn các xã Phước Dinh, Phước Diêm, Nhị Hà, Phước Minh và một phần xã Cà Ná, tập trung phát triển rừng, nâng cao giá trị phòng hộ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư vùng trọng điểm phía Nam tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là 70-80 nghìn tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 là 40-45 nghìn tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 30-35 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 5.126 tỷ đồng, chiếm 6,4% tổng vốn. Nguồn vốn huy động các thành phần kinh tế và xã hội hóa 74.574 tỷ đồng, chiếm 93,6% tổng vốn.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đề án đề ra, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo đồng thuận trong xã hội. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định theo quy định pháp luật; định kỳ hằng năm gắn báo cáo tình hình thực hiện Đề án trong báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh và báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Đề án theo quy định.