Thuận Bắc: Tổ chức Lễ phát động “Gia đình tiết kiệm điện’’

Nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, hình thành thói quen tiết kiệm điện lâu dài đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện, ngày 28-7, Điện lực huyện Thuận Bắc tổ chức lễ phát động “gia đình tiết kiệm điện” năm 2022 tại xã Phước Chiến.

Tại Lễ phát động đại diện Điện lực huyện Thuận Bắc đã kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng cá nhân cùng hành động, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn hiệu quả; giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn và đưa ra các giải pháp mua sắm thiết bị điện hiệu quả trong mỗi hộ gia đình. Việc khuyến khích các hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm, an toàn hiệu quả sẽ giảm được một phần chi phí tiền điện; đồng thời góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia, giảm mức tiêu thụ điện một cách hợp lý.

Lãnh đạo Điện lực Thuận Bắc phát biểu tại Lễ phát động “Gia đình tiết kiệm điện’’.