Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 19-7, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

Sau khi nghe đại diện địa phương báo cáo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực BVMT trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Thuận Bắc trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong BVMT; khuyến khích người dân phát huy vai trò phát hiện, phản ánh những hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường; quan tâm duy trì và phát triển các mô hình về BVMT; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về BVMT trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tổ chức tốt việc thu gom và xử lý rác thải, nước thải trong sản xuất và sinh hoạt, không để phát sinh điểm nóng về môi trường.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần rau câu Sơn Hải ở huyện Thuận Bắc.

Cùng ngày, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận đóng trên địa bàn huyện Thuận Bắc.