UBND họp nghe báo cáo kết quả về triển khai Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Tp. Phan Rang- Tháp Chàm

Ngày 18-7, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả về triển khai Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Cùng dự có đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn đã báo cáo về kết quả triển khai Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Theo đó, đề xuất chiến lược phát triển KT-XH của Tp. Phan Rang- Tháp Chàm gồm 5 trụ cột về kinh tế, sinh thái, văn hóa, dịch vụ cộng đồng và thể chế. Được cụ thể hóa qua 10 chiến lược về giá trị khác biệt, tạo công ăn việc làm thu nhập cao, chỉ tiêu đô thị xanh, môi trường xanh và an toàn, không gian mở đặc trưng, văn hóa dân tộc, sống xanh; công dân khỏe mạnh, lành nghề, đảm bảo nhu cầu nhà ở và khuyến khích người dân chung tay xây dựng thành phố. Bên cạnh đó Đồ án cũng đề xuất các giải pháp hạ tầng giao thông, kiến trúc, cảnh quan phù hợp xu thế phát triển trong tương lai.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và tham gia tích cực của nhóm tư vấn đồ án quy hoạch. Các ý tưởng, nội dung nghiên cứu sâu kỹ công phu, có tính kế thừa, có tầm nhìn chiến lược. Đề nghị các sở, ngành liên quan cùng phối hợp, phân tích, cùng tham gia sâu kỹ từng nội dung, có mục tiêu, xác định bước đi cụ thể. Ngành Xây dựng chủ trì có trách nhiệm tham mưu chuyên ngành, cụ thể hóa từng phần việc, bổ sung cập nhật các thông tin, nhằm tăng tính kết nối, sức cạnh tranh của tỉnh đảm bảo tính khả thi, bền vững. Cần làm rõ quy trình, các bước đã triển khai, trên cơ sở chủ động làm việc với từng ngành, địa phương liên quan để nghiên cứu góp ý sâu kỹ, thống nhất, phát huy trách nhiệm người đứng đầu để tạo ra sản phẩm đồ án có chất lượng cao. Các nội dung liên quan cần tiếp tục lấy ý kiến đầy đủ, để hoàn thiện sớm trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.