UBND tỉnh họp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 11-7, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh công tác giải ngân, thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát nhiệm vụ đã giao, trong đó xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU đẩy nhanh giải ngân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sức mạnh tổng hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 đến ngày 5-7 là 804 tỷ 425 triệu đồng, đạt 33,4% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, tăng 2,4 lần số vốn giải ngân so với 6 tháng đầu năm 2021. Trong tổng số 25 chủ đầu tư, có 10 đơn vị giải ngân đạt trên 50% kế hoạch; 4 đơn vị giải ngân từ 30-50% kế hoạch; 11 đơn vị giải ngân dưới 30% kế hoạch; 6 đơn vị giải ngân đạt dưới 10% kế hoạch. Đặc biệt có 5 dự án chưa giải ngân. Nguyên nhân các dự án chậm giải ngân do từ đầu năm 2022 đến nay, giá nguyên vật liệu tăng cao khiến nhiều nhà thầu có xu hướng thi công cầm chừng, chờ được điều chỉnh đơn giá; một số chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với nhà thầu thực hiện quyết toán, thanh toán; công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành chưa được thực hiện kịp thời; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án quy mô lớn còn vướng mắc; năng lực một số nhà thầu yếu kém, thi công chậm tiến độ...

Tại buổi họp, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ và giải trình, trao đổi về thực trạng giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND nhấn mạnh Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là chỉ thị quan trọng thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao của tỉnh trong việc giải quyết hết vốn đầu tư công 2022. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư cần đánh giá lại những tồn tại, hạn chế một cách nghiêm túc để khắc phục. Đồng thời, tiếp tục quán triệt Chỉ thị 26-CT/TU để triển khai quyết liệt hơn mang lại kết quả cao hơn. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cần tiếp tục tuyên truyền giải thích về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của từng dự án, đồng thời có phương án bảo vệ thi công và tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định. Có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, trách nhiệm cuối cùng vẫn là của nhà đầu tư. Rà soát các dự án, nhất là các dự án ODA về nhu cầu tiêu bao nhiêu, trả lại bao nhiêu và có báo cáo tổng hợp gửi về văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15-8. Mục tiêu đặt ra phấn đấu đến cuối quý 3 phải giải ngân trên 60% đối với tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh.