Phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế -xã hội (KT-XH) của tỉnh trong 6 tháng đầu năm ổn định, có bước phục hồi và phát triển, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH trong năm 2022.

Qua đánh giá của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh đạt 3,09%; tình hình sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp (CN) chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi và tăng trưởng khá; tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác quốc phòng - quân sự được đảm bảo, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, KT-XH của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, đó là: Tốc độ tăng trưởng các ngành còn thấp so với kế hoạch, ngành kinh tế trọng điểm về năng lượng tái tạo gặp khó khăn; một số sản phẩm CN phục hồi chậm; một số dự án trọng điểm của tỉnh, dự án du lịch, hạ tầng khu CN, cụm CN tiến độ triển khai còn chậm. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất chậm ban hành ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và tiến độ triển khai một số dự án quy mô lớn; công tác quản lý đất đai còn hạn chế, nhất là khu vực tuyến đường ven biển...

Nông dân Ninh Phước thu hoạch lúa. Ảnh: N.A.T

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển KT-XH của tỉnh trong 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2022, phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10-11% (GRDP), UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022. Trong đó tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm: Tập trung vào phục hồi và phát triển CN chế biến; thúc đẩy để hình thành và phát triển các khu, cụm CN, nhằm thu hút các nhà đầu tư; tăng tốc đối với ngành Du lịch, dịch vụ; tập trung cho giải ngân vốn đầu tư công, thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi phát triển kinh tế.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo sản xuất có hiệu quả vụ hè - thu và vụ mùa; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả, có giá trị kinh tế cao. Đẩy nhanh triển khai các thủ tục để hình thành các vùng nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ khai thác “biển xa” gắn với việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản bảo đảm chất lượng, cung cấp cho các vùng nuôi trong và ngoài tỉnh. Đối với ngành CN - Xây dựng, tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng cho CN chế biến, khai khoáng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu CN Du Long, Phước Nam, cụm CN Hiếu Thiện, Phước Tiến, Quảng Sơn. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước và Quy hoạch điện VIII ngay sau khi được ban hành. Hoàn tất các thủ tục triển khai dự án điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1 và KCN Cà Ná. Tiếp tục hoàn thành các đồ án quy hoạch chuyên ngành, đồ án quy hoạch phân khu; Đề án phát triển kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu đô thị mới.

Song song đó, các ngành dịch vụ, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách về kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Triển khai các giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; mở rộng hoạt động thương mại điện tử gắn với quản lý thị trường. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực, nhất là tài chính, ngân hàng, viễn thông. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch; thực hiện hiệu quả Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Khu du lịch Hang Rái (Ninh Hải) tổ chức dịch vụ múa, hát đặc sắc về đêm để phục vụ du khách. Ảnh: Văn Nỷ

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn và nghiêm túc; triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình cho lớp 3, 7 và lớp 10 năm học 2022-2023. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ; nâng cao công tác giám sát và dự báo tình hình dịch; tăng cường năng lực y tế và đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Nhân dân. Tiếp tục triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, người có công, hỗ trợ về đào tạo, việc làm, lao động cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Triển khai có hiệu quả các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt hơn nữa, đó là, tiếp tục rà soát, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao năng lực hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao các chỉ số đánh giá cấp tỉnh, trọng tâm là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh, phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm...

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng DN và các tầng lớp Nhân dân, tin rằng toàn tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2022.