Công ty Điện lực Ninh Thuận: Triển khai công trình đảm bảo cung cấp điện cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa trong tỉnh

Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại thuộc xã Phước Đại (Bác Ái), được hình thành vào năm 2014, nhằm mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng đất nông, lâm nghiệp, tạo công ăn việc làm và ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, người dân tại khu vực Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại vẫn chưa chủ động được nguồn điện để phục vụ nước tưới tiêu cây hoa màu và chăn nuôi, nhiều vùng đất nông nghiệp bị bỏ hoang từ đó ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, phát triển kinh tế và lãng phí tài nguyên đất.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2021, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã phối hợp cùng với Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành triển khai đầu tư công trình ‘Đường dây trung áp và trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm thuộc dự án Làng thanh niên lập nghiệp Phước Đại, huyện Bác Ái” với tổng mức đầu tư 1,3 tỷ đồng có quy mô 1,75 km đường dây trung áp và trạm biến áp 3 pha 150 kVA được xây dựng dọc theo bờ kênh Nam vào trạm bơm phục vụ đưa nước đến các vùng nông nghiệp tại Làng Thanh niên Phước Đại và các vùng lân cận thuộc xã Phước Đại.

Đóng điện trạm biến áp đưa công trình vào sử dụng.

Với sự chỉ đạo quyết tâm sớm đưa điện vào phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt cho người dân của lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận và các sở, ban, ngành cùng với sự ủng hộ của địa phương và bà con tại đây, công trình đã được khởi công vào tháng 9-2021 và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12-2021, đảm bảo theo kế hoạch UBND tỉnh giao đồng thời cung cấp điện vận hành trạm bơm phục vụ liên tục cho nông dân sớm canh tác nông nghiệp vào đầu mùa vụ năm sau.

Công trình “Đường dây trung áp và trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm thuộc dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại, huyện Bác Ái” có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động nguồn nước tưới tiêu giúp phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Raglai trên địa bàn xã Phước Đại.