Tuổi trẻ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo

Với tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện cùng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu niên của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, tạo sức lan tỏa, dấu ấn đậm nét trong thanh niên tỉnh nhà.

Đoàn khối hiện có 44 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với hơn 2.495 ĐVTN. Với tinh thần đoàn kết với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, ĐVTN trong Đoàn khối đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật là công tác giáo dục tư tưởng được các tổ chức cơ sở đoàn tích cực triển khai, chỉ đạo tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Đoàn. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh - thiếu niên, qua đó toàn khối đã tổ chức 320 đợt giáo dục truyền thống thu hút 11.328 lượt ĐVTN tham gia... Đồng thời, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng ĐVTN, góp phần nâng cao nhận thức rèn luyện lối sống văn hóa, trách nhiệm, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đoàn viên, thanh niên khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Thời gian qua, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai trong toàn khối đã tạo được sức lan tỏa và đi vào từng đối tượng. Nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo trong hoạt động tình nguyện được Đoàn Thanh niên chủ động đăng ký, đảm nhận và thực hiện có hiệu quả. Những hoạt động ghi dấu ấn của ĐVTN trong xây dựng nông thôn mới đã thể hiện bằng những việc làm cụ thể, có thể kể đến thực hiện 15 công trình thanh niên xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em và điểm sinh hoạt thể thao cho thanh - thiếu niên, với tổng kinh phí gần 470 triệu đồng. Thực hiện 4 công trình thanh niên “Đưa đèn chiếu sáng về nông thôn”, “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng, sửa chữa điện sinh hoạt cho 160 hộ dân. Phối hợp xây mới 7 căn nhà nhân ái và sửa chữa 4 căn nhà cho các hộ gia đình chính sách, với tổng trị giá gần 450 triệu đồng.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, các ĐVTN đã ghi dấu ấn bằng nhiều phong trào hành động. Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng được triển khai sôi nổi, trong nhiệm kỳ qua, toàn khối đã thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công... với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng. Các phong trào, hoạt động tình nguyện, công trình thanh niên được triển khai rộng khắp và được các bạn ĐVTN hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, phát huy được tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được các cơ sở đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ĐVTN tích cực tham gia hỗ trợ việc khai báo y tế, hỗ trợ các khu cách ly... tình nguyện, xung kích tham gia Đoàn cán bộ y tế của tỉnh vào TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Qua các hoạt động, bồi dưỡng, giới thiệu, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 527 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Với tinh thần “Tuổi trẻ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đoàn kết, trách nhiệm, hội nhập, đổi mới, phát triển”. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn khối sẽ tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện và tiềm năng của thanh niên trong tham gia các hoạt động tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vì cuộc sống cộng đồng... Trong đó, tập trung các mục tiêu xây dựng thế hệ thanh - thiếu niên trong khối phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng...