Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm

Ngày 5-7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang (LLVT) triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc. Tỉnh luôn quan tâm đầu tư về quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) gắn với củng cố tiềm lực KVPT. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng ngày càng đi vào thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Công tác tuyển quân được thực hiện đúng quy trình, đúng luật, bảo đảm chỉ tiêu. Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc, nhận định chính xác, kịp thời tình hình tham mưu sát đúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, sở, ban, ngành, địa phương và LLVT quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về công tác quốc phòng; xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị để phát triển KT-XH. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân và LLVT nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác quốc phòng, hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nắm chắc tình hình địa bàn; xử lý kịp thời các tình huống xảy ra...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian qua; yêu cầu trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương và LLVT tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đề ra. Trong đó, chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và LLVT tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, lãnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển KT-XH với quan tâm xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh. Tiếp tục triển khai điều chỉnh thế trận quân sự trong KVPT theo Nghị định số 21 ngày 22-2-2019 của Chính phủ. Bảo đảm ngân sách địa phương xây dựng các sự án, công trình quốc phòng. Đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ...