Đảng ủy Bộ Đội Biên phòng tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 1-7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 13, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là: Chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh BĐBP về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. Lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tích cực chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới (KVBG) biển của tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng Đảng của Đảng ủy BĐBP tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Để phát huy hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng uỷ BĐBP tỉnh cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ BĐBP để triển khai lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyến biển tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo đồng thuận xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ, giữ vững chủ quyền vùng biển, tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng ủy BĐBP tỉnh cần chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì các cấp; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng Đảng; kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các đơn vị đúng quy định, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu được giao; lãnh, chỉ đạo chấp hành nghiêm các quy chế, quy định về công tác cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác xây dựng Đảng.