Hội nghị sơ kết Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

Ngày 1-7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm năm 2022 về kết quả triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đề án 06). Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao. Tổ chức thành lập Tổ công tác cấp tỉnh; hướng dẫn công an huyện, xã tham mưu UBND cùng cấp ban hành quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đến nay, Công an tỉnh đã chủ trì thực hiện hoàn thành 11/11 dịch vụ công thiết yếu; tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và định danh điện tử cá nhân được 512.147/579.484 trường hợp, đạt 88,4%; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách 13.576 học sinh sinh năm 2004, 2007 tại 84 trường học trên địa bàn tỉnh phục vụ việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo dữ liệu gốc “đúng, đủ, sạch, sống”; đảm bảo 100% công dân được thông báo mã định danh cá nhân và 100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước công dân...

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm năm 2022 về kết quả triển khai quả thực hiện Đề án 06/CP.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện đảm bảo, hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 tại địa phương trong thời gian qua; đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh có sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và đạt những kết quả bước đầu trong thực hiện Đề án 06. Đồng chí nhấn mạnh: Đề án 06 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài, hướng đến xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số giai đoạn 2022-2030. Nhằm góp phần thực hiện thành công của đề án, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương, nhất là thành viên Tổ công tác Đề án 06 tập trung rà soát những công việc còn khó khăn, vướng mắc và có hướng giải quyết triệt để; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra với lộ trình phù hợp. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của Đề án 06 mang lại; bảo đảm hạ tầng, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia hoạt động ổn định. Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các cấp; bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đảm bảo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao... Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 của các đơn vị, sở, ngành, địa phương và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh xem xét, giải quyết.