Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh: Triển khai công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 30-6, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đề ra nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thi đua gắn với công tác chuyên môn đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua trong khối. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong khối đã tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản pháp luật về công tác TĐKT; kiện toàn Hội đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến cơ sở, triển khai phân công cán bộ, công chức phụ trách công tác TĐKT; triển khai Quy chế TĐKT theo đúng quy định... Qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt phát huy vai trò người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị là người chịu trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua phải cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị và từng lĩnh vực công tác nhằm đạt hiệu quả cao. Luôn gắn công tác TĐKT với công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, lấy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn là mục tiêu và là động lực quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần đưa phong trào thi đua của khối phát triển toàn diện, thiết thực và đạt hiệu quả. Phát động đợt thi đua thứ ba: Từ ngày 1-7 đến hết năm 2022 với mục tiêu thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động; thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan, công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Tổ chức Hội thi Văn Thể Mỹ chào mừng Ngày thành lập các ban Đảng tỉnh năm 2022. Thực hiện tốt công tác kiểm tra và tổng kết TĐKT năm 2022 của khối đúng kế hoạch đề ra...