Quán triệt, triển khai kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Ngày 29-6, Ban Cán sự Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31-12-2021 về Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Bộ Ngoại giao đến các tỉnh, thành phố, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài… Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương tham dự hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị, địa phương tham dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao báo cáo tóm tắt một số kết quả, tồn tại, hạn chế trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua; một số điểm mới trong Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ. Tiếp đó, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về thực trạng, giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài; nâng cao hiệu quả công tác dạy-học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; biện pháp phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy sáng kiến, ý kiến góp ý của kiều bào tại TP. Hồ Chí Minh; đổi mới tư duy, nội dung, phương thức thông tin đối ngoại trong thời gian tới…

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này; đảm bảo các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ giữa trung ương-địa phương, các bộ, ngành, cơ quan trong và ngoài nước.