UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 29-6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền dự họp.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã kịp thời quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành có hiệu quả. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm ổn định và có bước phục hồi. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 11.152 tỷ đồng, tăng 3,09% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.030 tỷ đồng, bằng 58,2 % kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 10.299 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều thuận lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt kết quả tích cực; triển khai các liên kết chuỗi giá trị mang lại hiệu quả cao; chỉ đạo sản xuất đúng thời vụ, diện tích gieo trồng mở rộng, năng suất lúa đạt cao. Chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn sinh học, hiệu quả, cho giá trị kinh tế cao, tăng cả về quy mô và sản lượng thịt. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,66% so với cùng kỳ, trong đó ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,36%. Một số sản phẩm chủ lực phục hồi và tăng trưởng khá; các dự án năng lượng tái tạo đã hoàn thành tiếp tục phát huy hiệu quả. Dự án động lực Cảng biển tổng hợp Cà Ná được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị hoàn tất giai đoạn thử nghiệm, dự kiến đưa vào khai thác chính thức vào tháng 7 tới. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả góp phần nhân thêm niềm vui, phấn khởi và tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm, giao quân an toàn, đạt chỉ tiêu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tập trung chỉ đạo sản xuất có hiệu quả vụ hè - thu và vụ mùa; đẩy nhanh triển khai các thủ tục để hình thành các vùng nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ khai thác “biển xa” gắn với việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng cho công nghiệp chế biến, khai khoáng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp. Hoàn tất các thủ tục triển khai dự án điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1 và Khu công nghiệp Cà Ná. Tiếp tục hoàn thành các đồ án quy hoạch chuyên ngành, đồ án quy hoạch phân khu; Đề án phát triển kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu đô thị mới. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bảo đảm an toàn và nghiêm túc...

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận kết quả đạt được về tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2022 là nỗ lực lớn của cả tỉnh. Để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, trong 6 tháng cuối năm, đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát lại các nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện với tinh thần quyết liệt hơn, tập trung hơn, tăng tốc hơn, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch. Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 10 -12% theo kế hoạch đề ra, ngay từ bây giờ các ngành, các cấp cần triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy công nghiệp chế tạo, chế biến, khai khoáng và hoạt động dịch vụ, du lịch, vì đây là những lĩnh vực còn có dự địa phát triển. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành; tổ chức các cuộc họp chuyên đề để xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, đáp ứng cho yêu cầu phát triển.