Đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại huyện Bác Ái và Ninh Sơn

Ngày 23-6, đoàn kiểm tra của Sở Y tế do đồng chí Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Bác Ái và Ninh Sơn về công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo báo cáo của UBND huyện Bác Ái, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin cho người dân; chỉ đạo cho Mặt trận, các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích về ý nghĩa của việc tiêm chủng. Tính đến ngày 21-6, toàn huyện đã tiêm cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên mũi 1 đạt 133,0%, mũi 2 đạt 122,2%, mũi 3 đạt 108,2% và mũi 4 đạt 1,3%; nhóm từ 12 đến dưới 17 tuổi mũi 1 đạt 97,9% và mũi 2 đạt 89,6%; nhóm từ 5-11 tuổi mũi 1 đạt 100,7% và mũi 2 đạt 44,4%. Ngoài ra, huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã khẩn trương rà soát các đối tượng để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 4) theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành trong quý II-2022. Riêng huyện Ninh Sơn, tính đến ngày 22-6, huyện Ninh Sơn đã triển khai tiêm cho các nhóm ngươi từ 18 tuổi trở lên mũi 1 đạt 113,86%, mũi 2 đạt 111,3%, mũi 3 đạt 84,6% và mũi 4 đạt 1,03%; nhóm người từ 50 tuổi trở lên mũi 1 đạt 109,0%, mũi 2 đạt 107,9%, mũi 3 đạt 98,9% và mũi 4 đạt 1,41%; nhóm người từ 65 tuổi trở lên mũi 1 đạt 107,5%, mũi 2 đạt 105,9%, mũi 3 đạt 94,9% và mũi 4 đạt 1,26%; nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi mũi 1 đạt 99,0% và mũi 2 đạt 90,9%; nhớm từ 5 dưới 12 tuổi mũi 1 đạt 66,3% và mũi 2 đạt 35,4%.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại huyện Ninh Sơn.

Tại buổi làm việc, huyện Bác Ái và Ninh Sơn đã nêu ra một số khó khăn trong quá trình tiêm chủng cho các lứa tuổi, nguyên nhân là một số người dân còn tâm lý chủ quan cho rằng tiêm 2 mũi là đủ, nên không muốn tiêm mũi 3 và mũi 4; một số người dân sau khi đã tiêm 2 mũi đã đi học tập, làm việc ở các địa phương; một sô người dân đi làm nương rẫy...

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn và địa phương, đại diện đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu huyện Bác Ái và Ninh Sơn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích ý nghĩa của việc tiêm chủng cho người dân trong phòng dịch COVID-19; tập trung rà soát, sàn lọc các đối tượng tiêm đủ điều kiện tiêm mũi 3 và mũi 4 để vận động người dân đến điểm tiêm chủng tiêm vắc xin; tập trung triển khai mũi 2 cho trẻ em từ 5 đế 12 tuổi đạt đúng kế hoạch; đẩy nhanh công tác tiêm chủng cho các đối tượng theo kế hoạch, tránh trường hợp để vắc xin hết hạn…

* Sau buổi làm việc, đoàn kiểm tra, giám sát của Sở Y tế đã đi kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại xã Phước Thắng (Bác Ái) và Quảng Sơn (Ninh Sơn).

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra, giám sát do đồng chí Mai Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Thuận Nam và Ninh Phước về công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Sở Y tế làm việc với huyện Ninh Phước về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Ảnh: H.Lâm

Theo báo cáo của các địa phương, nhằm chủ động phòng, chống, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân, UBND các huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai tiêm vắc xin. Công tác tuyên truyền được quan tâm, chú trọng; nhờ đó, tỷ lệ tiêm chủng đến nay cơ bản đạt kết quả, mục tiêu đề ra. Tại huyện Thuận Nam, có 34.275 đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm hoàn thành mũi 1 và mũi 2, tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 đạt 94,8%. Nhóm từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, hiện có 5.537 em được tiêm mũi 1 và 3.063 được tiêm mũi 2; tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 và mũi 2 cho nhóm tuổi từ 12-17 tuổi đạt 100%; tiêm vắc xin nhắc lại lần 2 (mũi 4) được 353 liều, đạt tỷ lệ 28,3%. Đối với huyện Ninh Phước, người từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 được 11.591 liều, đạt 76,5%; mũi 2 được 6.698 liều, đạt 44,2%. Người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi; đối với người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 3 mũi, với 61.627 liều, đạt 83,5%; tiêm mũi 4 toàn huyện được 1.019 người.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Đoàn kiểm tra, giám sát Sở Y tế yêu cầu huyện Thuận Nam và Ninh Phước tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ lợi ích của việc tiêm vắc xin; chỉ đạo UBND các xã tăng cường phối hợp với các trường học rà soát, lập danh sách số trẻ chưa tiêm, vận động phụ huynh đưa con tham gia tiêm chủng đầy đủ. Chủ động, linh hoạt các hình thức tiêm chủng, đảm bảo 100% người trên 18 tuổi đủ điều kiện phải được tiêm vắc xin theo quy định; đẩy nhanh tiến độ tiêm liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc lại lần 2 cho người dân trên địa bàn.