Hội nghị xây dựng thí điểm xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 23-6, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị xây dựng thí điểm xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện tại xã Phước Thuận.

Việc xây dựng xã điển hình nhằm mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tiêu chí xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được lập nên với 9 nội dung như: Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư; hệ thống chính quyền cơ sở đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; có từ 90% các khu dân cư, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”…

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, Công an xã Phước Thuận tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương củng cố duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình quần chúng hiện có; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật… Dự kiến triển khai phát động điểm tại xã Phước Thuận sẽ hoàn thành trong quý II- năm 2022 và nhân rộng ra toàn huyên sẽ hoàn thành trong quý I- năm 2023.