Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 21-6, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể gồm các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân (Trưởng Khối thi đua), Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, tạo không khí thi đua sôi nổi, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các đơn vị trong Khối đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới nội dung, hình thức, cải tiến thủ tục, quy trình xét khen thưởng, đảm bảo kịp thời, công khai, dân chủ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: K.Thùy

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, thống nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phối hợp chăm lo thiết thực đời sống cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân. Thường xuyên chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Vận động hội viên, đoàn viên, người lao động và Nhân dân ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường đi cơ sở, nắm chắc tình hình thực tiễn địa bàn để phối hợp tham mưu chỉ đạo, giải quyết kịp thời có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Khối, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.