Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Sơn năm 2022

Ngày 16-6, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Ninh Sơn. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh dự buổi khai mạc diễn tập. Tham dự còn có các đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Túy, Tổng đạo diễn kiêm trưởng Ban nội dung diễn tập tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày, cuộc diễn tập trải qua các giai đoạn chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Sơn năm 2022.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu đối với Ban chỉ đạo, Ban nội dung diễn tập thực hiện đúng kế hoạch, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo của người tập. Đạo diễn người tập đúng thứ tự các nội dung, sát đúng từng vai tập. Đối với khung tập huyện Ninh Sơn nghiên cứu, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự- quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài liệu diễn tập. Diễn tập sát với thực tế địa phương, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong quá trình vận hành cơ chế và xử lý các tình huống.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu khai mạc diễn tập.

Qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.