Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Chính phủ triển khai thực hiện Dự án Công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Ngày 15-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Chính phủ triển khai thực hiện Dự án Công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông với các bộ, ngành, chủ đầu tư và các địa phương. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu.

Dự án Công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông (giai đoạn 2017-2020) có tổng chiều dài 652,86 km được chia thành 11 dự án thành phần (3 dự án đầu tư PPP và 8 dự án đầu tư công). Tại tỉnh ta, công tác GPMB đến nay đạt 100% (61,5 km); cơ bản hoàn thành công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi phạm vi thi công dự án. Về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án: Vật liệu đá và vật liệu cát cơ bản đáp ứng nhu cầu; vật liệu đất đắp đáp ứng được 1,86/3,86 triệu m3 (thiếu khoảng 2 triệu m3).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, UBND tỉnh đã bổ sung cấp phép thăm dò 2 mỏ có trữ lượng khoảng 2 triệu m3 (Phước Hữu và Phước Vinh). Sau khi Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ninh Phước được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Về kiến nghị, đề nghị giải quyết bổ sung đường gom dân sinh phía Tây đường cao tốc từ Km93+195 đến Km 93+520 và phía Đông đường cao tốc từ Km 93+300 đến Km 93+520 và bố trí lại hệ thống điện để các hộ dân canh tác khu vực Núi Ngỗng. Bên cạnh đó, một số hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi GPMB của dự án cao tốc (điện, viễn thông, nước sinh hoạt) chưa thể thi công hoàn thành do phải chờ hào kỹ thuật của tuyến cao tốc (là hạng mục thuộc trách nhiệm thi công của nhà đầu tư trúng thầu). Do đó, đề nghị Bộ Giao thông vận tải yêu cầu doanh nghiệp tổ chức thi công trước các hào kỹ thuật để Chủ đầu tư GPMB có thể thi công các hạ tầng kỹ thuật vào hào kỹ thuật.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu tỉnh ta.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị các địa phương, các chủ công trình giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về GPMB, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 15/6/2022. Các địa phương sớm hoàn thành các thủ tục cấp phép đối với các mỏ vật liệu còn lại và tạo điều kiện, rút ngắn các thủ tục cấp phép khai thác, thuê đất, nộp các khoản thuế, phí và thực hiện bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất... theo quy định. Vận động người dân hỗ trợ để nhà thầu thực hiện khai thác vật liệu đất từng phần ngay sau khi thực hiện bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu,... Về biến động giá vật liệu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 2360/VPCP-CN ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ. Hiện Bộ Xây dựng đang thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát ban hành hướng dẫn việc thực hiện điều chỉnh hợp đồng, giá hợp đồng do ảnh hưởng biến động giá vật liệu đối với các dự án đang triển khai. Đề nghị Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện; quan tâm chỉ đạo các địa phương quan tâm, xây dựng và công bố chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng hằng tháng, đảm bảo có đầy đủ thông báo giá và chỉ số giá các loại vật liệu cho công trình giao thông, phản ánh đúng mặt bằng giá thị trường và mức độ biến động giá khu vực xây dựng.