Hoàn thiện quy định về thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT (Thông tư số 47) ngày 5/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Theo đó, tại Thông tư số 47 sẽ sửa đổi, bổ sung Điều 5 gồm nguyên tắc thông báo, đăng ký website thương mại điện tử. Vì vậy, thương nhân, tổ chức sở hữu website thương mại điện tử có cả chức năng bán hàng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử chỉ thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Chương II Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư cũng đề cập đến sửa đổi, bổ sung tên của chương II về thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử và đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 cụ thể như phương thức báo cáo của thương nhân, tổ chức đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Thương hiệu cam Vinh được truy xuất nguồn gốc. Ảnh minh họa: Nguyễn Oanh/TTXVN

Đặc biệt, thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó bằng phương thức trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.

Mặt khác, Thông tư còn bổ sung Điều 20a dưới Điều 20 tại chương II về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử bao gồm quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải công bố công khai trên trang chủ của website; quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ.

Mô tả phương thức và quy trình thực hiện hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử;giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.

Cùng với đó là các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động.

Khi có thay đổi về một trong các nội dung nêu tại khoản 1 Điều này, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải thông bảo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng.

Đáng lưu ý, Thông tư cũng bổ sung Điều 28a sau Điều 28: Điều 28a công bố danh sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử. Vì vậy, trước ngày 15/3 hàng năm, Bộ Công Thương công bố nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường của năm trước.

Hơn nữa, bổ sung Điều 29a sau Điều 29: Điều 29a công bố danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã thực hiện thủ tục đăng ký.

Danh sách thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã hoàn thành thủ tục đăng ký nhận được xác nhận của Bộ Công Thương được công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 8/3/2022. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh vướng mắc, thương nhân hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để được xem xét, xử lý.

Theo TTXVN/Báo Tin tức