Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Trong tháng 5, công tác nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản tiếp tục phát huy thế mạnh; lĩnh vực sản xuất tôm giống đạt 18,4 tỷ con, tăng 3,9% so với cùng kỳ; trong đó tôm sú đạt 3,8 tỷ con, tôm thẻ 14,5 tỷ con. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, ngư trường từ Ninh Thuận đến Kiên Giang có gió Đông Bắc mạnh, khoảng 70% tàu cá của ngư dân trong tỉnh ra khơi, nhưng hoạt động khai thác thủy sản đạt khá, sản lượng hải sản các loại ước đạt 9.234 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; lũy kế trong 5 tháng, ngư dân trong tỉnh khai thác đạt 40.202,2 tấn hải sản các loại, tăng 6% so với cùng kỳ.

Nhân viên Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hồ Trung ở thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải (Ninh Hải) đóng gói tôm giống chất lượng cao để cung cấp cho thị trường. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong tháng 5, hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phục hồi, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao. Trong tháng có 27 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 577 tỷ đồng, tăng 28,6% số doanh nghiệp và số vốn đăng ký tăng 4,59 lần so với cùng kỳ; lũy kế trong 5 tháng có 236 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 11.094,2 tỷ đồng, tăng 38% số doanh nghiệp và tăng 7,1 lần số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trê toàn tỉnh đến cuối tháng 5, có 3.991 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 90.537 tỷ đồng. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 65,4%, số doanh nghiệp giải thể giảm 32,5% so cùng kỳ.

* Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh (NHCSXH), qua thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 2.351 doanh nghiệp, trong đó có 1.042 Người sử dụng lao động có người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. NHCSXH trên địa bàn tỉnh đã tư vấn, phổ biến chính sách, hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ vay vốn Đến nay, NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho vay 7 khách hàng là Người sử dụng lao động, với 1.816 lao động, với tổng số tiền cho vay là 16,51 tỷ đồng. Trả lương ngừng việc là 0,64 tỷ đồng cho 187 lượt người lao động; trả lương phục hồi sản xuất sau khi tạm dừng hoạt động 15,87 tỷ đồng cho 4.831 lượt người lao động.