Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đầu tư 55 tỷ đồng xây dựng đô thị thông minh

Ngày 24-5-2022, UBND tỉnh có Quyết định số 623/QĐ-UBND ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh (ĐTTM) giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Đề án được thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn thí điểm từ năm 2021-2025, thành phố lựa chọn triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin vào một vài lĩnh vực mà thành phố thụ hưởng được từ sự đầu tư của tỉnh hoặc của các doanh nghiệp đầu tư xã hội hóa như: Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành ĐTTM (IOC); wifi công cộng; hệ thống giám sát an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường, quan trắc môi trường và chính quyền điện tử; xây dựng hệ thống công bố quy hoạch đất đai và cấp phép xây dựng..

Một góc cơ sở hạ tầng khu vực quần thể Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) được đầu tư xây dựng hiện đại. Ảnh: Văn Nỷ

Giai đoạn 2025-2030, thành phố tiếp tục hoàn thiện, mở rộng các dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 theo nhu cầu của thực tế. Ngoài ra, căn cứ từ phân tích hiện trạng giao thông thành phố sẽ xây dựng bãi đỗ xe thông minh; xây dựng các hệ thống tài chính, giao thông, môi trường, giáo dục, y tế, nông nghiệp thông minh,...

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm dự kiến đầu tư khoảng 55 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và nguồn xã hội hóa để thực hiện đề án.