Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người, nhà để ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh, khu dân cư mùa hanh khô

Ngày 25-5-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ban hành văn bản gởi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người, nhà để ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh, khu dân cư mùa hanh khô.

Văn bản nêu rõ: Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã bước sang mùa nắng nóng, hanh khô, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người có nguy cơ cháy, nổ cao (cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa dễ cháy, chợ, trung tâm thương mại; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar,…; nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao) được hoạt động trở lại, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao do ý thức chủ quan của người đứng đầu, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao,…

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh diễn tập chữa cháy tại siêu thị Vinmart. Ảnh: Văn Nỷ

Thời gian qua trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, điển hình như: 02 vụ tại Hà Nội ngày 21/4/2022 xảy ra cháy nhà dân làm chết 05 người, ngày 25/4/2022 cháy xưởng may làm chết 01 người, thiêu rụi 300 m2 nhà xưởng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ tại Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ và đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 781/CAT-PC07 ngày 17/5/2022. Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công an tỉnh

Tập trung bám sát địa bàn, làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, trong đó chú trọng các nhà cao tầng, nhà để ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người. Tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ, đột xuất theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện truyền thông theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP;

Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo về an toàn PCCC và CNCH đối với loại hình cơ sở trên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức về PCCC, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người lao động, lực lượng PCCC cơ sở;

Hướng dẫn người đứng đầu cơ sở thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH; hướng dẫn công tác tự tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH của người đứng đầu, trong đó tập trung một số nội dung sau: Việc duy trì các yêu cầu về ngăn cháy, thoát nạn, hệ thống, thiết bị PCCC, hệ thống điện và các hệ thống kỹ thuật có liên quan; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ sở;

Tiến hành rà soát, củng cố xây dựng các phương án xử lý tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp; tổ chức diễn tập, thực tập để ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Phối hợp Chi cục Kiểm lâm huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng và thực tập các phương án chữa cháy rừng.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về PCCC đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Khi xảy ra cháy, nổ tại địa bàn phụ trách phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra;

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn để cán bộ và Nhân dân biết thực hiện;

Tăng cường chỉ đạo xây dựng và tổ chức phối hợp thực tập phương án chữa cháy tại các khu dân cư, chung cư, cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao nằm trong khu dân cư. Chủ động triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã và đơn vị chủ rừng tổ chức triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là vùng trọng điểm để có biện pháp phòng cháy, chữa cháy kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tăng cường thời lượng phát sóng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà cao tầng, khu dân cư, PCCC rừng mùa hanh khô.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiếp tục chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có các giải pháp triển khai kịp thời, hiệu quả về phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh;

Chỉ đạo các đơn vị kiểm lâm, các chủ rừng thuộc nhà nước và các tổ chức, cá nhân được giao rừng, cho thuê rừng thực hiện nghiêm túc và tăng cường trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy rừng trên diện tích rừng được giao. Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng;

Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng;

5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng, cơ sở sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, CNCH cho toàn khu, cụm và của từng cơ sở; thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành, tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng tham gia chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả.

6. Công ty Điện lực Ninh Thuận: Rà soát, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập của mạng lưới điện hạ áp tại khu dân cư; có kế hoạch thay thế các tuyến đường dây đã xuống cấp; các trạm biến áp không đảm bảo công suất phụ tải; khuyến cáo quần chúng nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang lưới điện theo đúng quy định pháp luật.

7. Các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ quy định tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị và phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ Công văn này, giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.