Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, tính đến cuối tháng 5, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 34.000 tỷ đồng, tăng 365,9 tỷ đồng so với tháng trước, tăng 664 tỷ đồng so với cuối năm 2021, bằng 88,69% kế hoạch năm 2022. Trong đó, tín dụng ngăn hạn 18.300 tỷ đồng, chiếm 53,82%, tăng 795 tỷ đồng, tăng 0,05% so với cuối năm 2021; tín dụng trung, dài hạn 15.700 tỷ đồng, chiếm 46,18%, giảm 131 tỷ đồng, giảm 0,01% so với cuối năm 2021. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp - thủy sản 7.720 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,7% trong tổng dư nợ, tăng 402,6 tỷ đồng, tăng 0,06%; Công nghiệp - xây dựng: 6.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,85% trong tổng dư nợ, giảm 405,9 tỷ đồng, giảm 0,06%; Thương mại, dịch vụ và hoạt động phục vụ cá nhân 19.530 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,44% trong tổng dư nợ, tăng 667,4 tỷ đồng, tăng 0,04% so với cuối năm 2021.

Ngân hàng Nam Á chi nhánh Ninh Thuận giải ngân cho khách hàng. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong 2 năm 2022 và 2021, công tác cứu trợ tại các địa phương được quan tâm, triển khai kịp thời việc vận động và hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tính chung nguồn thu Quỹ cứu trợ của cấp huyện, thành phố vận động được trên 7,8 tỷ đồng; trong đó Quỹ cứu trợ trên 1,5 tỷ đồng và kinh phí vận động phòng, chống COVID-19 gần 6,3 tỷ đồng; số dư năm 2019 chuyển sang gần 2,5 tỷ đồng; tổng nguồn Quỹ Cứu trợ thu trên 10,3 tỷ đồng. Quỹ đã chi hỗ trợ nhà hư hỏng 1,33 tỷ đồng (26 nhà); hỗ trợ công tác cứu trợ 50,1 triệu đồng; hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên 846 triệu đồng; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị y tế gần 355 triệu đồng; hỗ trợ người dân vùng dịch COVID-19 gần 2,2 tỷ đồng; chi nộp kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 về tỉnh 1,85 tỷ đồng; hỗ trợ khác phòng, chống dịch COVID-19 trên 712 triệu đồng; ủng hộ lũ lụt miền Trung 63 triệu đồng..Đến nay còn tồn quỹ gần 3 tỷ đồng.

* Nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ cơ sở, đến nay Công an tỉnh đã mở 2 lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC cho 174 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, CB CS lực lượng công an của 65 xã, phường, thị trấn tham gia, đạt tỷ lệ 100%; tổ chức 42 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; cấp 1.291 giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho các đội viên đội PCCC cơ sở. Lực lượng Côn an đã tổ chức xây dựng 31 phương án chữa cháy của khu dân cư và tổ chức thực tập 7 phương án chữa cháy tại các cơ sở nằm trong các khu dân cư. Qua đó đã giúp các lực lượng nắm bắt được phương thức phối hợp triển khai lực lượng chữa cháy; tình hình thực tế tại các khu dân cư, vị trí các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ và giao thông phục vụ chữa cháy trong các khu dân cư. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ sở, người dân tại các khu dân cư trong công tác PCCC.