Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”

Ngày 25-5, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lực lượng Cảnh sát nhận dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND ) có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân (CAND )Việt Nam, là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của CAND, với những trang sử cách mạng hào hùng của dân tộc.

Hội thảo khoa học này là dịp để nhìn lại những hy sinh, cống hiến, thành tích, sự trưởng thành của lực lượng CSND, đồng thời cũng là diễn đàn khoa học để thảo luận, rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần làm cơ sở cho Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng và ban hành các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Các báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu Hội thảo và các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã phân tích, làm rõ những vấn đề như: Trong mọi giai đoạn cách mạng, lực lượng CSND luôn được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, chế độ Xã hội chủ nghĩa; Trải qua chặng đường xây dựng và chiến đấu, từ một lực lượng nhỏ bé ban đầu, đến nay lực lượng CSND đã trưởng thành về mọi mặt, từ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trở thành một trong những lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, làm nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Lực lượng CSND có những đóng góp quan trọng, hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ CSND đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc và dân tộc, cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Đây là những tấm gương tiêu biểu, là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, góp phần viết nên trang sử hào hùng, tô thắm lá cờ truyền thống vẻ vang của CAND nói chung, CSND nói riêng. Trong thời gian tới, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lượng CSND nhận thức sâu sắc và tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, toàn diện nhằm xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Các đồng chí: Pham Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh tham dự trực tuyến Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lực lượng Cảnh sát nhận dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết, Hội thảo đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng lực lượng CSND; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng lực lượng lực lượng CSND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng CSND tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân dân, phát động các phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng, đặc biệt là những người phạm tội được đặc xá, tha tù, người mắc tệ nạn xã hội, người lầm lỗi đã cải tạo tốt để trở lại cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra; nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực. Phát huy vai trò của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân để phục vụ công tác quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường tiềm lực về mọi mặt, nhất là khoa học, công nghệ, xây dựng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CSND vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức và giỏi về pháp luật, nghiệp vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình.