Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24-5, HĐND tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham gia lớp học có 70 đại biểu HĐND cấp huyện của 7 huyện, thành phố. Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 24 đến 26-5), các đại biểu được bồi dưỡng các chuyên đề, gồm: Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, xã; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện, xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND; kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện, xã và các kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế, đất đai, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã...

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu bố trí sắp xếp thời gian tham gia tiếp thu đầy đủ các chuyên đề; trong quá trình học tập cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn đang đặt ra đối với địa phương, qua đó, góp phần xây dựng HĐND các cấp thực sự xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Theo kế hoạch, ngày 25-5, HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 cho lớp thứ hai, với hơn 70 học viên là đại biểu HĐND cấp huyện của 7 huyện, thành phố.