Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, khóa XI: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Ngày 23-5, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XI diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi kinh tế; đây cũng là năm đầu triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Do đó, nhiều dự án, công trình cần kịp thời được hoàn thiện cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đúng tiến độ làm tiền đề, động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ nghiên cứu sâu kỹ cơ sở pháp lý và bám sát thực tiễn của địa phương, cân nhắc sự tác động ảnh hưởng đến đời sống của người dân và các đối tượng khác có liên quan, khả năng nguồn lực thực hiện và tính khả thi của nghị quyết để thảo luận, tham gia ý kiến chất lượng, sát đúng làm cơ sở cho HĐND tỉnh xem xét ban hành những quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt 9 tờ trình Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả thẩm tra các tờ trình Dự thảo nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, góp phần giúp kỳ họp thành công tốt đẹp. Đồng chí nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp hết sức quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ; cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI gồm:
- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Ninh Thuận

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná

- Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Xây mới khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

- Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải

- Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước

- Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Bác Ái

- Nghị quyết về điều chỉnh và cho ý kiến điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.