Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh học tập và làm theo Bác

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt công tác tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Lê Thái Thị Kim Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết: Địa phương luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua trong công tác, lao động, sản xuất. Để việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp, Ủy ban MTTQ phường đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Riêng đối với cán bộ Mặt trận ký cam kết, đăng ký chương trình, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, giúp mỗi cán bộ phát huy vai trò trách nhiệm, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc; các tầng lớp nhân dân trong phường phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Những năm qua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức Mặt trận triển khai sâu rộng, hiệu quả, được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Nổi bật là thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kế thừa và tiếp nối là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ năm 2016 đến nay, MTTQ Việt Nam phường đã vận động Nhân dân bê tông 6.245 m2, lắp đặt 131 bóng điện chiếu sáng tại các con hẻm với số tiền trên 2,3 tỷ đồng; vận động 380 công lao động tham gia nạo vét 3.800 m mương thoát nước phục vụ tưới tiêu và san lấp 100 m3 đường nội đồng; đặc biệt có 17 hộ dân hiến 350 m2 đất mở rộng đường đi. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động trên 510 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã xây mới 12 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 460 triệu đồng; hỗ trợ kịp thời những trường hợp bị hỏa hoạn, thiên tai, bệnh tật... cho 7 trường hợp, với tổng số tiền hơn 27 triệu đồng... Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư vừa qua, ngoài việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp, quy định phòng, chống dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn phát huy vai trò giám sát trong việc thực hiện các chính sách Nhà nước hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh; vận động mạnh thường quân ủng hộ nhu yếu phẩm, tiền hỗ trợ cho cho đội ngũ cán bộ phòng, chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, còn tích cực phối hợp vận động các nguồn quỹ như: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Quỹ “Hỗ trợ thiên tai”; Quỹ “Chăm sóc người cao tuổi”...; thường xuyên vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân như: Tổ chức văn nghệ mừng Đảng - mừng xuân, tặng quà cho cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách,... với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng; cùng các tổ chức thành viên giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như: Nuôi heo đất tiết kiệm; hủ gạo tình thương; góp vốn xoay vòng không lấy lãi giúp nhau trong cuộc sống; nhận đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế... Với các hoạt động ý nghĩa thiết thực đã góp phần từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn phường từ 2,23% vào đầu năm 2015 hiện còn 0,5%.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện lời dạy của Bác xây dựng đời sống văn hóa thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt quy ước, hương ước cộng đồng; tích cực tham gia khuyến học, khuyến tài, tạo mọi điều kiện cho trẻ em đến trường; tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp... Nhiều năm qua, 8/8 khu phố đều đạt “Khu phố văn hóa”. Đồng thời phát huy vai trò giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Với những thành tích nổi bật, nhiều năm liền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm biểu dương đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.