Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn

Ngày 19-5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn (Ninh Sơn) về triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2021.

Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trong giai đoạn 2016-2021, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn được giao quản lý và sử dụng trên 28.485 ha, trong đó diện tích rừng và đất rừng phòng hộ trên 20.079 ha, rừng và đất rừng sản xuất trên 8.405 ha. Trong giai đoạn 2016-2021, đơn vị đã tổ chức bàn giao cho địa phương quản lý 694,09 ha; tổ chức cắm mốc ranh giới quản rừng và đất rừng được 66,5 km; đơn vị đã lập hồ sơ quản lý nương rẫy đan xen trong quy hoạch 3 rừng là 915,17 ha; chuyển đổi mục đích sử dựng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội là 437,35 ha. Đơn vị đã tổ chức được nhiều đợt tuần tra, truy quét chống phá rừng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời được 458 vụ vi phạm…

Đoàn giám sát HĐND tỉnh thăm, tặng quà cho cán bộ, nhân viên Chốt bảo vệ rừng Ma Bó, xã Ma Nới (Ninh Sơn).

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các thành viên trong đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ rừng; rà soát lại pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ rừng để triển khai thực hiện có hiệu quả; tổ chức cắm mốc ranh giới rừng và đất rừng để quản lý, bảo vệ rừng được hiệu quả; đánh giá lại cơ chế hoạt động của đơn vị để kiến nghị với các sở, ngành và UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác phối kết hợp trong công tác bảo vệ rừng; chủ động nắm thông tin tư xa để có biện pháp quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả; tăng cường quản lý chặt chẽ đất nương rẫy đan xen trong rừng, hạn chế tình trạng cơi nới, lấn chiếm đất rừng; rà soát lại các cơ chế, chính sách hỗ trợ để hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng…

* Cùng ngày, Đoàn giám sát của HĐND đã đi khảo sát thực tế khu vực rừng giáp ranh giữa huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng); thăm và làm việc với Chốt bảo vệ rừng Ma Bó (xã Ma Nới).

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đi kiểm tra khu vực rừng giáp ranh giữa huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Chốt bảo vệ rừng Ma Bó hiện đang quản lý, bảo vệ khoảng 5.000 ha trải dài trên 10 km giáp với các huyện Đức Trọng, Đơn Dương (Lâm Đồng) và huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Thời gian qua, Chốt triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng tại các khu vực rừng giáp ranh; phối hợp với lực lượng công an, tổ cộng đồng tổ chức tuần tra, truy quét nhằm quản lý tốt các khu vực rừng giáp ranh với các địa phương ngoài tỉnh. Tuy nhiên, do Chốt nằm sâu vào khu vực đất của tỉnh Lâm Đồng, đường đi lại rất khó khăn, thiếu phương tiện, nên các đối tượng đã lợi dụng để vào rừng khai thác tại khu vực rừng giáp ranh. Từ năm 2016-2021, qua tuần tra, truy quét đã phát hiện 5 vụ khai thác rừng tại khu vực rừng giáp ranh với các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị chủ rừng và qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đơn vị chủ rừng tổ chức bố trí lực lượng trực tại các Chốt bảo vệ rừng Ma Bó để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Đồng thời, thực hiện tốt cơ chế phối hợp bảo vệ rừng với huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ khai thác rừng trái phép; các lực lượng cần tăng cường phối hợp tuần tra, truy quét bảo vệ rừng tại các khu vực rừng giáp ranh...