UBND tỉnh: Triển khai các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu năng lượng và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển

Ngày 19-5, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề về Kế hoạch triển khai các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu năng lượng và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, nhằm đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành Công Thương. Dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đại diện các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công Thương đã báo cáo Dự thảo Kế hoạch triển khai các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu năng lượng và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phất triển. Theo đó, năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh tăng từ 10-11%, trong đó công nghiệp tăng 16-17%. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 6,56% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm ngành công nghiệp chế biến mặc dù có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ, nhưng do ngành sản xuất và phân phối điện có mức tăng chỉ đạt 3,57% (thấp nhất các năm 2019-2022) làm ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng toàn ngành Công nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2022. Để đảm bảo đạt các mục tiêu tăng trưởng đề ra, dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng gồm 3 kịch bản tăng trưởng, đồng thời đề xuất 4 nhiệm vụ và 9 giải pháp nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu năng lượng và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh sẽ không thay đổi mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch, vì vậy mong muốn cộng đồng DN cùng liên kết phát triển, đồng hành với tỉnh trong thời gian tới. Đề nghị các DN trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, nếu có các vấn đề liên quan đến cơ chế, tỉnh sẽ hỗ trợ tháo gỡ một cách nhanh nhất theo đúng quy định. Các ngành nghề về chế tạo, chế biến cần tiếp tục sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa. Bên cạnh đó, phải chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước để không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với các cơ quan chức năng, sở ngành, địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị những vấn đề cụ thể liên quan đến đơn vị cần phải được liệt kê, tiếp thu và giải quyết khó khăn vướng mắc cho các DN, nhất là các vấn đề “nóng” cần giải quyết ưu tiên hàng đầu, khó đến đâu tháo gỡ đến đó. Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục rà soát, xúc tiến đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư nhằm phát triển công nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.