Tổng kết 5 năm thực hiện Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm, giai đoạn 2017-2022

Ngày 19-5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án chủ trì hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm, giai đoạn 2017-2022 do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tài trợ.

Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm, giai đoạn 2017-2022 do UNICEF tài trợ được triển khai tại 3 xã: Phước Trung (Bác Ái), Phước Kháng (Thuận Bắc), Phước Dinh (Thuận Nam). Với tổng nguồn vốn toàn dự án 1,492 triệu USD (tương đương trên 33,8 tỷ đồng), trong đó nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại 1,14 triệu USD, còn lại vốn đối ứng ngân sách tỉnh 352.420 USD (8 tỷ đồng). Dự án gồm 5 hợp phần: Chính sách xã hội và quản trị; Giáo dục, Y tế, Bảo vệ trẻ em và Nông nghiệp. Thông qua các hoạt động của Dự án, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm triển khai. Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em được cải thiện đáng kể, giảm từ 16% (năm 2017) xuống còn 12,5% (năm 2021). Vệ sinh nước sinh hoạt và môi trường sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chuyển biến tích cực. Năng lực lập kế hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội có lồng ghép các nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm được nâng cao…

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Dự án.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được từ Dự án. Đồng chí đề nghị thời gian tới, trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án…các ngành, địa phương cần xác định các vấn đề ưu tiên nhằm đảm bảo cho mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội bền vững, giảm nhẹ rủi ro, tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu…Các địa phương hưởng lợi từ Dự án tiếp tục duy trì các kết quả đạt được, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 cá nhân, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Dự án, giai đoạn 2017-2022.