Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 18-5, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP, NHCSXH đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu đề ra. Tích cực đẩy mạnh truyền thông về các nội dung, thông tin gói vay đến các tầng lớp Nhân dân, triển khai tập huấn nghiệp vụ đến toàn hệ thống NHCSXH; rà soát đối tượng thụ hưởng, tổng hợp nhu cầu vốn theo các chương trình cho vay đúng quy định. Đến nay, NHCSXH đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP được 2.319 tỷ đồng. Vốn vay đã giúp hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 40 nghìn lao động; trang bị hơn 16 nghìn máy tính, trang thiết bị học tập cho học sinh, sinh viên; xây mới, cải tạo, sửa chữa 794 căn nhà; hỗ trợ 4 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phục hồi hoạt động sau đại dịch COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao tinh thần chủ động của NHCSXH, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đưa các chương trình tín dụng của Chính phủ được triển khai kịp thời, bước đầu đem lại kết quả tích cực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian qua đã gây tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước; nhằm sớm vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đề nghị NHCSXH cùng với bộ, ngành liên quan, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, chính quyền địa phương, cơ quan báo chí đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác về nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất và cho vay phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Chủ động, linh hoạt trong công tác huy động vốn để bổ sung, đáp ứng nhu cầu vốn vay của các chương trình, tập trung rà soát và tổ chức cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng thụ hưởng; làm tốt công tác quản lý, theo dõi dư nợ cho vay, thu hồi nợ đến hạn; nâng cao hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn của người dân. Trong quá trình triển khai thực hiện kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ có hướng khắc phục, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.