UBND tỉnh: Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Tiểu dự án Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Ngày 17-5, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải-Tiểu dự án Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Theo Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh (chủ đầu tư), hiện nay dự án đang triển khai 4 gói thầu thi công xây lắp của giai đoạn 30%; trong đó, có 1 gói đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Còn lại 3 gói đang triển khai gồm: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Phan Đăng Lưu và mở rộng, kéo dài đường hẻm 150, tiến độ khối lượng đạt 92%, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6-2022; nâng cấp kênh Chà Là, đường quản lý dọc kênh và tuyến kênh TH5, đạt 90%. Riêng gói thầu xây dựng mới kênh Đông Nam và đoạn kênh Tấn Tài trong khu đô thị Đông Nam; xây dựng tuyến cống chung cấp 2 bắt đầu thi công trong tháng 2 năm nay, với khối lượng đạt 6%. Đối với giai đoạn 70%, có 9 gói thầu xây lắp, chủ đầu tư đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và dự kiến sẽ thi công trước 7 gói thầu, 2 gói còn lại sẽ triển khai sau khi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt 60%. Toàn bộ dự án có 1.745 hộ bị ảnh hưởng bởi công tác GPMB; đến nay, đã giải quyết 100% các khiếu nại liên quan đến đền bù GPMB. Mục tiêu đề ra đến tháng 7 năm nay có 100% mặt bằng sạch để thi công tất cả hạng mục.

 Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc; ý kiến tham gia đóng góp của các sở, ngành liên quan và địa phương, phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần triển khai thực hiện đồng bộ các công việc đáp ứng theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Trên cơ sở kiến nghị của chủ đầu tư, các sở, ngành và UBND thành phố tiếp tục rà soát, khắc phục phần việc còn tồn tại và có hướng giải quyết triệt để theo các mốc thời gian cụ thể. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm một số hộ còn vướng mặt bằng; đồng thời, có phương án xử lý nghiêm các trường hợp cố chấp, sớm di dời các mốc địa chính tại hạng mục kênh Chà Là, xử lý bùn thải của hệ thống thoát nước phù hợp… Đẩy mạnh tuyên truyền, đẩy nhanh công tác đấu nối nước thải đảm bảo mục tiêu dự án đề ra.